Spolehlivá produkce polyuretanů s membránovými čerpadly LEWA

Toluenediamin (TDA) představuje předběžný produkt. Diaminotoluen (MDI), stejně jako toluen-diisokyanát (TDI) ve formě meziproduktu, hrají důležitou roli v produkci polyuretanu. TDA se vyrábí prostřednictvím reakce dinitrotoluenu (DNT) a využitím niklu Raney jako katalyzátoru; obě kapaliny vyžadují absolutní bezpečnost procesu a přesnost měření.

Spolehlivá přeprava pomocí čerpadel LEWA z předběžných a přechodových produktů během produkce polyuretanu nám zajistila pozici známého partnera pro bezpečnost a spolehlivost v tomto sektoru.

Řešení

Výhody membránových čerpadel LEWA

  • Hermetické utěsnění (důležité pro isokyanáty)
  • Možnost vysokých hodnot pracovního tlaku
  • Schopnost suspenze (katalyzátor niklu Raney)
  • Bezpečnost při kontinuálním provozu
  • Velmi vysoký stupeň dostupnosti a spolehlivosti (optimalizace pro kontinuální provoz)
  • Nízké náklady v rámci životnosti

Zdrojová grafika / diagramy: www.fsk-vsv.de Únor 2012

Proportion foam plastics chart

Oblasti použití

Polyuretany (PUR) patří k nejdůležitějším polymerům.

Technická oblast aplikace PUR se pohybuje v rozmezí od řady „PUR soles“ do řady „PUR foam“. Hlavní oblast aplikace polyuretanů spočívá v používání pěny, například pro čalouněný nábytek, matrace, mycí houby, zimní oblečení, pokrytí koberců; konstrukční pěna pro termální izolace, balicí materiál atd.

Používají se také jako nátěry nebo lepidla, jako termoplastické umělé hmoty pro produkci válečků, válců a jako elastomery a vlákna, například ve formě elastanu.

Kontaktní osoba

  • Sales Office Czech Rep.
  • LEWA NIKKISO Austria GmbH (odštěpný závod)
  • +420 5 432360-52
  • office@lewa.cz

Najděte si vhodnou řadu produktů pomocí navigátoru.

Pump Navigator

Nenechte si utéct žádné novinky. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zaregistrovat