LEWA nabízí řešení pro všechna průmyslová odvětví

Čerpadla a systémy značky od firmy LEWA se používají v nejrůznějších odvětvích průmyslu. Využívána jsou při těžbě zemního plynu a surové ropy, k odorizaci plynu, v rafinériích a v potravinářském průmyslu.

Naše řešení dávkují, míchají, dopravují, separují a mísí kapaliny i za těch nejsložitějších podmínek. Jsou však také správnou volbou ve výrobě plastů, v chemickém a farmaceutickém průmyslu, v elektrárnách a ve výrobě čisticích a kosmetických prostředků. S našimi odbornými znalostmi procesních technologií a profesionálním projektovým managementem vám garantujeme efektivní řešení na míru přesně pro Vaši aplikaci.

Industry Oil and Gas

Čerpadla a balíčky k produkci surové ropy a zemního plynu

LEWA je Vaším specialistou na čerpadla a balíčky již od 50. let 20. století. S námi máte všechno z jednoho zdroje: naše balíčky na míru se používají k offshore těžbě surové ropy a zemního plynu po celém světě. Na naše know-how v aplikacích hledání ropy spoléhají silní partneři po celém světě – od Číny po Spojené arabské emiráty.

Industry Gasodorization

Odorizace plynu s čerpadly a dávkovacími balíčky LEWA

Zemní plyn, kyslík a dusík jsou bez zápachu, jsou však potencionálně nebezpečné. Proto se tyto plyny „odorizují“ pomocí pokud možno silně zapáchající látky. Již více než 40 let vyvíjí LEWA systémy k odorizaci plynů, jako je zemní plyn, bioplyn a LPG. Tento proces je extrémně důležitý, a proto musí odorizační systém pracovat přesně a spolehlivě.

Industry Refinery

Čerpadla a měřicí systémy pro destilační zařízení a aplikace v rafinériích

Surová ropa musí být vyčištěna, separována a rafinována, než je finální produkt připraven k prodeji (například plyn, nafta, topný olej, maziva, propan, butan). LEWA Vám podá pomocnou ruku svými čerpadly a měřicími systémy, které se používají v procesu rafinace při chemickém dávkování. Aplikacemi, v nichž se využívají naše výrobky, jsou např. destilační zařízení, koksovací jednotky, krakovací jednotky nebo visbreakery. Obraťte se na naše odborníky pro více informací!

Industry Petrochemicals

Čerpadla a dávkovací balíčky pro petrochemický průmysl

Naše společnost dodává odolná čerpadla a měřicí systémy pro aplikace typu hydrokrakování již více než 50 let. Petrochemický průmysl vyrábí vstupní produkty pro výrobu plastů, farmaceutických výrobků, barviv, čisticích prostředků a dalších produktů. Kontaktujte naše experty a dovolte nám poskytnout Vám podrobné informace o našich řešeních dávkování a čerpání pro proces hydrokrakování!

Industry Chemicals

Chemická čerpadla a dávkovací balíčky pro chemický průmysl

Mají-li být ve vysokotlakých procesech spolehlivě dopravovány a měřeny kritické (ohrožující životní prostředí, toxické nebo hořlavé) kapaliny a suspenze, neexistuje jiná alternativa než hermeticky utěsněná měřicí čerpadla, procesní membránová čerpadla a měřicí systémy od společnosti LEWA. Hermeticky utěsněná čerpadla LEWA pro použití při hodnotách tlaku až 1200 bar jsou nejlepší volbou pro výrobu chemických polotovarů a finálních produktů. Kontaktujte naše odborníky a nechte si poradit vhodné chemické čerpadlo nebo si vyžádejte návrh systému!

Industry Plastics

Čerpadla a systémy pro průmysl plastů

Nabízíme speciální odbornost u všech procesů míchání v oboru zpracování plastů (přidávání vosku, zpomalovačů hoření a maziv). Kontaktujte naše experty! Rádi Vám poskytneme informace o možném řešení dávkování a čerpání pro průmysl plastů, jako např. zpracování polyetylénu.

Industry Cleaning and Detergents

Čerpadla a systémy k výrobě čisticích a mycích prostředků

Společnost LEWA nabízí kontinuálně provozované systémy řízené pomocí receptur pro výrobu domácích a průmyslových čisticích prostředků ve všech komerčně dostupných koncentracích detergentů – od surovin až po koncové produkty. Kontaktujte naše experty a vyžádejte si informace – ve spolupráci s Vámi najdeme vhodnou konfiguraci čerpadla a systému k výrobě Vašeho čisticího prostředku.

Industry Personal care

Čerpadla a systémy k výrobě kosmetických produktů

Procesy s přísnými požadavky na kvalitu a hygienu, například GMP, nebo potřeba vyhnout se konzervačním prostředkům vyžadují to správné vybavení. Pomůžeme Vám při výběru a návrhu hygienických komponent a systémů k výrobě kosmetických produktů. Kontaktujte naše experty a vyžádejte si informace – ve spolupráci s Vámi vyvineme dávkovací řešení na míru přímo pro Váš proces výroby kosmetických produktů.

Industry Pharma & Biotech

Čerpadla a systémy pro farmaceutický průmysl, biologické aplikace a biotechnologie

Jako přední výrobce čerpadel a čerpadlových systémů pro farmaceutický průmysl, biologické aplikace a biotechnologie Vám LEWA ráda pomůže při vývoji kompletních řešení, která budou beze zbytku splňovat Vaše procesní požadavky. Výroba farmaceutických produktů se neobejde bez speciálních znalostí a know-how, které zajistí soulad s platnou legislativou. Spolehlivost ve výrobě, dokumentace a testování jsou naše nejvyšší priority.

Industry Food & Beverages

Čerpadla a systémy pro potravinářský průmysl

LEWA je se svými čerpadly a systémy partnerem výrobců a firem zabývajících se výstavbou výrobních závodů v potravinářském průmyslu v procesech jako homogenizace a disperze, ale také v dalších zpracovatelských činnostech v potravinářském průmyslu. Spolupracujeme s Vámi při plánování všech důležitých operací souvisejících s výrobním procesem, tedy například při dopravě, měření, míchání, ohřívání a chlazení, aby bylo zpracování suroviny co nejvýhodnější.

Industry Energy utilities

Měřicí čerpadla a čerpadla pro elektrárny a dodavatele elektřiny

LEWA podporuje operátory v elektrárnách a dodavatele elektřiny čerpadly a systémy pro dopravu, dávkování a míchání kapalin. Naše produkty dodáváme nejen do elektráren, ale vyvíjíme také řešení pro čističky odpadních vod, plnírny plynových lahví, producenty bioplynu, regionální dodavatele elektřiny a producenty vodíku.

Industry Other industries

Čerpadla a měřicí systémy pro další odvětví

Pro téměř všechna odvětví, v jejichž procesech je vyžadováno přesné dávkování nebo spolehlivé čerpání kapalin, nabízí LEWA řešení střižená na míru a odpovídající reference. Jakožto specialisté v nakládání s kapalinami máme samozřejmě zkušenosti také v oblastech, které leží mimo naše hlavní trhy.