Měřicí čerpadla a čerpadla pro elektrárny a dodavatele elektřiny

LEWA podporuje operátory v elektrárnách a dodavatele elektřiny čerpadly a systémy pro dopravu, dávkování a míchání kapalin. Naše produkty dodáváme nejen do elektráren, ale vyvíjíme také řešení pro čističky odpadních vod, plnírny plynových lahví, producenty bioplynu, regionální dodavatele elektřiny a producenty vodíku.

Spolupracujeme s Vámi při plánování všech důležitých operací, při dopravě, měření, míchání, ohřívání a chlazení, a rádi pro Vás z osvědčených čerpadel LEWA vytvoříme dokonalý systém, který bude splňovat všechny Vaše požadavky.

Energetika
Čerpadla a systémy LEWA pro výrobce a distributory elektřiny

LEWA nabízí nejmodernější membránová měřicí čerpadla na světě. Tato čerpadla se používají v širokém spektru aplikací v oblasti energetiky. Potřebujete čerpadlo do elektrárny a odbornou radu k systémovému řešení energetických zařízení? Kontaktujte nás a naši experti Vám rádi poradí.

Energetický průmysl zahrnuje procesy výroby, přenosu, distribuce a ukládání energie. Naši zákazníci jsou operátoři, dodavatelé, společnosti zabývající se výstavbou výrobních závodů a plánovači, které podporujeme prostřednictvím našich produktů a informací již více než 60 let. Od roku 2009 jsme naše portfolio obohatili o produkty Nikkiso, včetně kryogenních čerpadel a rezervních motorových čerpadel.

LEWA metering system for energy supply

Oblasti využití čerpadel a systémů LEWA v energetickém průmyslu

Portfolio společnosti LEWA zahrnuje typické aplikace pro různé segmenty zákazníků z oboru energetiky. Rádi Vám pomůžeme s individuálními dotazy k dalším aplikacím. Naši odborníci pro Vás vyvinou individuální řešení nebo navrhnou nové čerpadlo, ideální právě pro Vaši elektrárnu.

Segmenty uživatelůTypické aplikace pro naše zákazníky
Elektrárny na fosilní paliva,
tepelné elektrárny, elektrárny s kombinovaným cyklem
 • Čerpadla na hydroxid sodný a měřicí čerpadla detergentu na mokré čištění CO2 (aminové čištění)
 • Vstřikování znečištěné procesní odpadní vody do spalování
 • Vstřikování roztoků močoviny a amoniaku k denitrifikaci
 • Měření obsahu síry k úpravě spalin
 • Úprava vody kyselinou chlorovodíkovou a hydroxidem sodným
 • Vstřikování hydrazinu, levoxinu nebo roztoku amoniaku k úpravě a regeneraci potrubí
 • Výplach mechanických těsnění v přívodním čerpadle kotlu
 • Opakovaná injektáž CO2
 • Přenos/cirkulace kritických kapalin za složitých podmínek (např. -200 až 450 °C) s využitím čerpadel se zapouzdřeným motorem
Výrobci biopaliv
(1. až 3. generace)
 • Dávkování kyseliny fosforové, hydroxidu sodného atd. ve výrobě biopaliv (např. etanolu a bionafty)
 • Doprava biomasy do zplyňovače dřeva při výrobě syntetických paliv (např. ze slámy a biogenního odpadního materiálu)
 • Dávkování přísad do procesu krakování
 • Výroba a doprava kapalného vodíku
Výrobci bioplynu
 • Odorizace bioplynu
Výrobci baterií
 • Ředicí systémy kyselin do baterií např. při výrobě vysoce výkonných baterií
Úpravny odpadních vod
 • Vstřikování znečištěné procesní odpadní vody do spalování
Plnicí stanice plynových lahví
 • Odorizační a dávkovací stanice pro plnění plynových lahví
Výrobci katalyzátorů
 • Měření detergentů, vodního skla, oxidů hliníku, kyseliny sírové v katalyzátoru
Stanice plnění zemního plynu / čerpacích plynových stanic
 • Odorizace zkapalněných plynů
 • Doprava/plnění zkapalněných plynů (LNG, zemní plyn)
Loděnice, dodavatelé lodí
tankery s dvojitým trupem, tankery na LNG/LPG
plynové terminály
 • Čerpadla pro plnicí stanice směsí kyslíku/dusíku
 • Doprava zkapalněných plynů, jako LNG, LPG
Chemické závody
Výrobci solárních článků
 • Dávkování chlorosilanu při výrobě solárních článků
 • Čerpadla HTF (k přenosu tepla) v solárních tepelných elektrárnách
Veřejné služby, regionální dodavatelé elektřiny a nové energetické společnosti
 • Přenos elektrolytů do kavern a zpět s využitím procesních čerpadel LEWA
Výrobci vodíku
 • Odorizace vodíku

Řešení pro energetický průmysl s čerpadly a systémy LEWA

Společnost LEWA má 60 let zkušeností v mnoha různých aplikacích v energetickém průmyslu. To znamená, že Vám dodáme měřicí čerpadlo přímo na míru, např. zakázkové čerpadlo do elektrárny. A nejen to: plánujeme, vyrábíme a dodáváme celé systémy.

Máme rovněž vyčerpávající znalosti o pulzacích a o chování různých kapalin nejen v čerpadlech, ale také v potrubních rozvodech a systémech.

Technologie měření, instrumentace a ovládání je stálou součástí portfolia společnosti LEWA již více než 40 let. LEWA se dále angažuje v širokém spektru aplikací v oblasti přenosu energie, například v oblasti produkce biopaliv, odorizace bioplynu nebo cirkulace v tepelných solárních elektrárnách. Profitovat můžete rovněž z našich průkopnických znalostí na poli manipulace s CO2.

Naše mnohaleté zkušenosti nám dovolují nabízet mezinárodní technickou pomoc a projektový management a pomoci Vám ve všech fázích Vašeho projektu.

Diagramm power plant
Diagramm CO2 wash

Spolupracujeme s vámi, abychom našli ideální řešení, které bude přesně splňovat Vaše požadavky, např. na čerpadlo do elektrárny.

Zejména vám nabízíme:

 • Vyčerpávající přehled o nejrůznějších aplikacích
 • Hodnocení kapalin a inspekce potrubí
 • Podrobný inženýring a globální projektový management
 • Přední světové čerpadlové technologie pro maximální bezpečnost a nákladovou efektivnost
 • Shodu s mezinárodními normami, jako DVGW G280, WHG, směrnice o tlakovém vybavení, ISO 9001, ASME, GOST-R, ATEX, TA-Luft (německé technické pokyny k řízení kvality vzduchu)
 • Shodu se speciálními předpisy pro elektrárny a přípravu kompletní dokumentace při integraci nového čerpadla do elektrárny
 • Uvedení do provozu, zaškolení na místě a servis náhradních dílů
 • Údržbu, opravy, zdokonalování a globální služby k optimalizaci Vašich systémů

Přehled výhod

Špičková čerpadla, systémy a jednotky

Dodáváme vám špičková čerpadla, integrovaná do kompletních systémů a jednotek pro vaše specifické aplikace. Samozřejmě vždy dostanete osvědčenou kvalitu LEWA.

Hospodárná řešení

Od firmy LEWA vždy dostanete hospodárná čerpadla, systémy a jednotky s minimální spotřebou energie, vysokou účinností, nenákladnou údržbou a dlouhou životností.

Osvědčený modulární systém

Naše systémy a jednotky jsou koncipovány v modulární konstrukci s různými kombinacemi motorů a hlavic pro různé aplikace.

Speciální materiály

Na vyžádání můžeme systémy zkonstruovat se speciálními materiály, jako Hastelloy, titan, ušlechtilá ocel duplex aj. Máte-li zájem, kontaktujte našeho produktového manažera.

Patentovaná sendvičová membrána

Naše patentovaná membránová měřicí čerpadla využívají sendvičové membrány z kovu nebo PTFE se systémem ochrany membrány (DPS) pro maximální provozní bezpečnost.

Flexibilní konstrukce

Spolehnout se můžete na více než 60 let zkušeností s konstrukcí čerpadel, systémů a jednotek: během projektové fáze flexibilně reagujeme na požadované změny nebo úpravy konstrukce.

Uvedení do provozu kdekoli na světě

Díky celosvětové servisní síti uvedeme vaše zařízení do provozu a zajistíme technické služby přímo u vás – na pevnině i na moři.

Kompletní dokumentace

Získejte podpůrné dokumenty a certifikáty, včetně pokynů k provozu a podrobností o konstrukci a testování v různých jazycích.

Mezinárodní normy

Čerpadla, systémy a jednotky LEWA splňují požadavky hlavních mezinárodních norem, jako jsou DVGW G280, WHG, PED, ISO 9001, ASME, ATEX a TA-Luft. Své normy si však můžete pochopitelně definovat také sami.

Produkty

Membránové dávkovací čerpadlo LEWA ecoflow

LEWA ecoflow diaphragm metering pump

Membránové dávkovací čerpadlo ecoflow® od společnosti LEWA je skutečně univerzálním prostředkem pro dávkování a směšování a lze jej používat ve všech průmyslových oborech.

Utěsněné pístové dávkovací čerpadlo LEWA ecoflow

LEWA ecoflow packed plunger metering pump

Utěsněné pístové dávkovací čerpadlo LEWA ecoflow® je vysoce výkonné a ekonomické dávkovací čerpadlo pro jednoduché čerpání nebo dávkování.

LEWA ecosmart

LEWA ecosmart the smart metering pump

Membránové dávkovací čerpadlo LEWA ecosmart® je levné dávkovací čerpadlo pro různé aplikace, které lze pohodlně a rychle objednat prostřednictvím online obchodu.

Membránové dávkovací čerpadlo LEWA ecodos

LEWA ecodos mechanical diaphragm pump

Mechanické membránové dávkovací čerpadlo ecodos® od společnosti LEWA je vhodné pro všechny úkoly čerpání a dávkování v nízkotlakém rozsahu.

Membránová dávkovací čerpadla LEWA intellidrive

LEWA intellidrive diaphragm metering pump

Servomotorem ovládaná membránová dávkovací čerpadla můžete použít pro přesné dávkování a směšování kapalin v dávkovacích strojích a systémech.

Mikrodávkovací čerpadla LEWA M

LEWA micrometering pump M

Mikrodávkovací čerpadla LEWA řady M jsou vhodná pro nejmenší průtoky, které se používají v laboratořích a výzkumných institucích.

Mikrodávkovací čerpadlo LEWA FC

LEWA micrometering pump FC

V případě požadavku na nejmenší průtoky a přesné dávkování jsou mikrodávkovací čerpadla LEWA řady FC první volbou laboratorních čerpadel.

Procesní membránové čerpadlo LEWA ecoflow

LEWA high pressure pump for process engineering

Procesní membránové čerpadlo LEWA ecoflow je špičkovým zařízením mezi inovativními a univerzálními procesními čerpadly pro vysokotlakou procesní technologii.

Procesní čerpadlo LEWA triplex

LEWA triplex high pressure pump for process engineering

LEWA triplex je nejkompaktnějším procesním čerpadlem určeným pro vysokotlaké procesy ve všech průmyslových oborech. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme!

Sundyne-Marelli

Sundyne Marelli Plungerpump

Sundyne-Marelli, horizontální a vertikální procesní čerpadla. Horizontální a vertikální procesní čerpadla podle normy API 610 Čerpadla pro vysoké zatížení Sundyne-Marelli podle normy ISO-13709, API-610.

Kryogenní čerpadlo Nikkiso

Nikkiso cryogenic pump

Kryogenní čerpadla Nikkiso jsou ideální pro čerpání kryogenních kapalin, například pro přepravu LPG a LNG. Informujte se u našich odborníků!

Odstředivá čerpadla se zapouzdřeným motorem Nikkiso

Nikkiso canned motor pump

Odstředivá čerpadla se zapouzdřeným motorem Nikkiso jsou dokonale vhodná pro přepravu a cirkulaci kapalin v chemickém průmyslu. Rádi vám pomůžeme při vašem výběru.

HMD Kontro

HMD Kontro centrifugal pump

Bezucpávková čerpadla s magnetickým pohonem HMD Kontro. Bezucpávková čerpadla s permanentním magnetickým pohonem HMD Kontro nabízejí výjimečný užitek při manipulaci s toxickými, agresivními, hořlavými, nebezpečnými a finančně nákladnými kapalinami.

Sundyne

Sundyne process pumps

Sundyne a Sunflo Vysokootáčková čerpadla a kompresory Čerpadla pro vysoké zatížení Sundyne, podle norem ISO-13709, API-610 (OH5, OH6), a čerpadla Sunflo jsou dokonalým řešením pro vysoké výtlačné výšky a nízké průtoky.

Wernert

Wernert centrifugal pumps

Horizontální a vertikální plastem vyložená odstředivá čerpadla Wernert Plastem vyložená čerpadla pro vysoké zatížení Wernert pro korozivní, agresivní, toxické a abrazivní kapaliny. Agresivní, abrazivní nebo toxické kapaliny – společnost Wernert nabízí vhodná odstředivá čerpadla vyrobená z nekovových materiálů, například UHMW-PE, PVDF nebo PTFE.

Standardní pneumaticky ovládané čerpadlo Wilden

Wilden air operated diaphragm pump

Jako vynálezce pneumaticky ovládaných čerpadel s dvojitou membránou společnost Wilden Pump & Engineering Co. představila své první čerpadlo tohoto typu již v roce 1955. Stlačeným vzduchem poháněné objemové čerpadlo s dvojitou membránou

Odorizační systémy

LEWA odorizing systems

Odorizační systémy jsou určeny pro zemní plyn, kyslík, dusík nebo oxid uhličitý. Informujte se u nás a důvěřujte našim 40 letům zkušeností!

Specifické výrobní jednotky zákazníků

LEWA metering and mixing system

Společnost LEWA vyvíjí kompletní systémy pro dávkování, směšování a plnění kapalin. Kontaktujte nás a my vám poradíme!

Dávkovací systémy podle specifických požadavků zákazníka

LEWA metering system

Společnost LEWA poskytuje zakázkové dávkovací systémy podle vašich specifikací. Důvěřujte našim zkušenostem s dávkovací technologií z různých průmyslových oborů získaným v průběhu 60 let.

Howden Burton Corblin

Howden Compressors

Howden Burton Corblin Kompressoren, Howden Kompressoren sind ausgelegt für lange Laufzeiten bei kontinuierlichem Betrieb.

Směšovací technologie Chemineer

Chemineer agitators

Směšovací technologie Chemineer. Míchadla Chemieer nabízejí široké spektrum produktů. Uplatnění naleznou v téměř všech procesech, v nichž dochází k míchání kapalin či plynů – od turbínových míchadel po lopatky míchaček.

Kontaktní osoba

 • Sales Office Czech Rep.
 • LEWA NIKKISO Austria GmbH (odštěpný závod)
 • +420 5 432360-52
 • office@lewa.cz

Najděte si vhodnou řadu produktů pomocí navigátoru.

Pump Navigator

Nenechte si utéct žádné novinky. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zaregistrovat