Čistění plynů dávkováním síry pomocí zmenšených pístových a membránových dávkovacích čerpadel LEWA ecoflow

V rámci spalovacích procesů vznikají kouřové plyny, které obsahují různé neškodné i škodlivé látky. V různých zemích proto byly přijaty závazné limitní hodnoty pro množství znečišťujících látek v kouřovém plynu za účelem snížení dopadu na životní prostředí. Tyto znečišťující látky často obsahují více prvků, jako je chlorovodík, oxid siřičitý nebo oxid uhelnatý. Proces čistění kouřového plynu je tudíž nezbytný.

Řada čistících procedur kouřového plynu se provádí pomocí elektrické filtrace. Pro zvýšení sběrné účinnosti použitého elektrostatického filtru lze přidat dávku oxidu sírového. Zmenšená pístová nebo membránová čerpadla LEWA ecoflow s plně zahřívanými hlavicemi čerpadla představují optimální řešení pro realizaci tohoto dávkování síry.

Řešení

Zmenšená čerpadla LEWA ecoflow pístového nebo membránového typu jsou tím správným řešením pro dávkování síry při čistění kouřového plynu:

  • LEWA ecoflow v plně zahřátém provedení (zmenšené pístové nebo membránové čerpadlo)
  • Hermetické utěsnění a technologie bezpečné hlavice čerpadla pro nebezpečné látky
  • Speciální tvar hlavic čerpadla s celkovým topným pláštěm: K511Z (pístové) nebo M911Z (membránové)
  • Těsnění ventilů a pístů lze také zahřát pomocí páry.
  • Ve všech částech hlavice čerpadla je tak zabráněno vytvrzení tekuté síry (bod tavení 115 °C).
  • Intenzivní zahřívání a vysoce kvalitní materiály, z nichž je čerpadlo vyrobeno, zajišťují vysokou provozní bezpečnost.
Flue gas cleaning with LEWA ecoflow pumps

Pozadí

Čistění kouřového plynu

Kouřový plyn vzniká v rámci různých spalovacích procesů a může obsahovat různorodé částice prachu, výpary olejů a kyselin, oxid uhelnatý a jiné toxické látky. Pro snížení dopadu na životní prostředí je třeba vznikající kouřový plyn vyčistit.

Jednou z možností, jak kouřový plyn vyčistit, je elektrická filtrace. V tomto procesu jsou popelové a prachové částice ionizovány v elektrickém poli. Elektrizované částice se pohybují k sběrným elektrodám, kde dochází k jejich vybití. Poté se přilepí k elektrodě ve formě vrstvy prachu v důsledku působení adhezní síly. Elektrodu je třeba pravidelně čistit.

Pro zvýšení účinnosti elektrostatického filtru lze do kouřového plynu přidat oxid sírový (SO3). K tomuto účelu se síra nejprve roztaví a v tekuté formě je přivedena do sírového hořáku, kde vznikne směs oxidu sírového a vzduchu. Tato směs se přidá do kouřového plynu. SO3 reaguje s popílkem, čímž se změní elektrický odpor kouřového plynu.

Úprava kouřového plynu výrazně zvyšuje sběrnou účinnost elektrostatického filtru a ve výsledku má přibližně stejný efekt jako zdvojnásobení objemu filtru.

Využití čerpadel LEWA umožňuje splnit zákonné emisní limity a snížit znečištění životního prostředí. Naše progresivní propracovaná technologie představuje účinné řešení pro takovéto případy.

Kontaktní osoba

  • Sales Office Czech Rep.
  • LEWA NIKKISO Austria GmbH (odštěpný závod)
  • +420 5 432360-52
  • office@lewa.cz

Najděte si vhodnou řadu produktů pomocí navigátoru.

Pump Navigator

Nenechte si utéct žádné novinky. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zaregistrovat