Produkce biopaliv s čerpadly LEWA

Biopaliva jsou vyráběna z obnovitelných energetických zdrojů, které jsou standardními lidskými prostředky nevyčerpatelné.

Bionafta, bioetanol a čisté rostlinné oleje se již nyní používají, a to ve velkých objemech. Produkce syntetických paliv z biomasy je nyní testována v rámci prvních pilotních systémů.

Již v počáteční fázi společnost LEWA dodávala vývojářským společnostem několik čerpadel pro vývoj paliv 2. generace.

Řešení

Čerpadla LEWA se používají v široké škále procesů pro výrobu biopaliv.

V závislosti na konkrétní aplikaci se používají různá čerpadla, která optimálně splňují příslušné požadavky:

 • Konvenční proces pro produkci biodieselových paliv pomocí čerpadel LEWA ecosmart, pro měření přísad (až 300 l/h, až 80 bar, teplota okolního prostředí)
 • Alternativní procesy pro produkci syntetických paliv se sériemi LEWA ecoflow nebo LEWA triplex ve formě procesního čerpadla s vysokou teplotou pro zvýšení tlaku v reaktoru (15 m³/h, až 250 bar, až 350 °C)
 • Transesterifikace organických tuků nebo olejů s methanolem v rámci vysokotlakého procesu se sérií LEWA triplex, s procesním čerpadlem ve formě přívodního čerpadla pro olej nebo methanol, (100–2 400 l/h, až 250 bar, až 100 °C)
 • Teplotní rozklad organického odpadu pomocí měřicího čerpadla LEWA ve formě přívodního čerpadla pro biomasu (100 l/h, až 320 bar), čerpadlo pro okolní teplotu a recirkulaci (250 bar, 350 °C)
 • Nově vyvinutý proces syntézy pro pilotní zařízení Bioliq® v KIT Karlsruhe, s různými měřicími čerpadly LEWA stejně jako s čerpadly fungujícími při vysokých teplotách

<span class="important">Čerpadla LEWA v různých procesech pro produkci biopaliv:</span>

<div class="table-responsive"><table class="table table-condensed"><thead><tr><th scope="col">Ilustrace</th><th>Popis procesu</th><th>Proces</th></tr></thead><tbody><tr><td class="dunkelblauCenter"><img data-htmlarea-clickenlarge="1" src="fileadmin/1_media/3_applications/18_biofuel_production/appl_biofuels_en_06.png" data-htmlarea-file-uid="1983" data-htmlarea-file-table="sys_file" height="150" width="200" style="" alt="" /></td><td class="dunkelblauLeft">Konvenční proces produkce biodieselových paliv: transesterifikace rostlinných olejů pomocí methanolu. </td><td class="dunkelblauLeft dunkelblauCenter"> Nízký tlak<br />1. generace</td></tr><tr><td class="hellblauCenter"><img data-htmlarea-clickenlarge="1" src="fileadmin/1_media/3_applications/18_biofuel_production/appl_biofuels_en_07.png" data-htmlarea-file-uid="1984" data-htmlarea-file-table="sys_file" height="150" width="200" style="" alt="" /></td><td class="hellblauLeft">Alternativní proces pro produkci syntetických paliv: plynofikace surovin obsahujících uhlík pro produkci syntetických plynů (CO+H<sub>2</sub>), jež jsou následně konvertovány do formy paliva s dlouhým řetězcem pomocí syntézy Fischer-Tropsch. V posledním kroku procesu (hydro-praskání) je požadované palivo BTL (synfuel) generováno při teplotách 200 °C a při provozním tlaku až 90 bar. <br /><br /><img data-htmlarea-clickenlarge="1" src="fileadmin/1_media/3_applications/18_biofuel_production/appl_biofuels_10.jpg" data-htmlarea-file-uid="1988" data-htmlarea-file-table="sys_file" height="75" width="100" style="" alt="" />  Další informace:  <link www.bioliq.de/english/index.php - external-link-new-window "Go to external website">www.bioliq.de <br /><br /></link></td><td class="hellblauCenter">Vysoký tlak<br />2. generace</td></tr><tr><td class="dunkelblauCenter"><img data-htmlarea-clickenlarge="1" src="fileadmin/1_media/3_applications/18_biofuel_production/appl_biofuels_en_08.png" data-htmlarea-file-uid="1985" data-htmlarea-file-table="sys_file" height="150" width="200" style="" alt="" /></td><td class="dunkelblauLeft">Podobný proces (konvenční)<br />Transesterifikace organických tuků nebo olejů pomocí methanolu v rámci vysokotlakého procesu. </td><td class="dunkelblauLeft dunkelblauCenter"> Vysoký tlak<br />2. generace</td></tr><tr><td class="hellblauCenter" rowspan="1"><img data-htmlarea-clickenlarge="1" src="fileadmin/1_media/3_applications/18_biofuel_production/appl_biofuels_en_09.png" data-htmlarea-file-uid="1986" data-htmlarea-file-table="sys_file" height="150" width="200" style="" alt="" /></td><td class="hellblauLeft" rowspan="1">Termální rozklad organických odpadů pro produkci surové nafty s nízkým bodem varu, stejně jako pro produkci plynu s vysokým obsahem vodíku. </td><td class="hellblauLeft hellblauCenter"> Vysoký tlak<br /> 2. nebo 3. generace</td></tr></tbody></table></div>Čerpadla LEWA v různých procesech pro produkci biopaliv:

IlustracePopis procesuProces
Konvenční proces produkce biodieselových paliv: transesterifikace rostlinných olejů pomocí methanolu. Nízký tlak
1. generace
Alternativní proces pro produkci syntetických paliv: plynofikace surovin obsahujících uhlík pro produkci syntetických plynů (CO+H2), jež jsou následně konvertovány do formy paliva s dlouhým řetězcem pomocí syntézy Fischer-Tropsch. V posledním kroku procesu (hydro-praskání) je požadované palivo BTL (synfuel) generováno při teplotách 200 °C a při provozním tlaku až 90 bar.

  Další informace:  www.bioliq.de

Vysoký tlak
2. generace
Podobný proces (konvenční)
Transesterifikace organických tuků nebo olejů pomocí methanolu v rámci vysokotlakého procesu.
Vysoký tlak
2. generace
Termální rozklad organických odpadů pro produkci surové nafty s nízkým bodem varu, stejně jako pro produkci plynu s vysokým obsahem vodíku. Vysoký tlak
2. nebo 3. generace

Oblasti použití

Pozadí

Používání biopaliv přináší ve srovnání s fosilními energetickými zdroji významné výhody:

 • Šetrnost vůči životnímu prostředí díky redukci emisí CO2, podle požadavků Kjótského protokolu
 • Nadbytečné průmyslové zemědělské kapacity mohou být prakticky využity
 • Politická nezávislost na zemích produkujících ropu a globální dostupnost surovin
 • Možnost použití se současnou i budoucí technologií motorů, syntetická paliva mohou být upravená tak, aby splňovala příslušné požadavky

Produkce biopaliv 1. generace

Paliva založená na rostlinném oleji:

PůvodPalivaCíle
Olejové rostliny zemědělské produkce:
 • Semena řepky olejky
 • Slunečnice
 • Sojové boby
 • Zaschlé lněné semeno atd.
 • Nezpracované přírodní rostlinné oleje
 • Bionafta
 • Dlouhodobé zabezpečení ekonomických výhod pomocí výhodnějšího využití osvobození od daně pro minerální oleje
 • Vytvoření optimálních podmínek pěstování pro suroviny
 • Zvýšení podílu na trhu
 • Zdokonalené pokyny pro míchání

Bioetanol:

PůvodPalivaCíle
Obnovitelné zdroje:
 • Obilniny
 • Kukuřice
 • Cukrová řepa
 • Brambory
 • Cukrová třtina (v zahraničí) atd.
 
 • Etanol
 • Směsi etanolu a benzínu
 • ETBE*
* viz legenda
 • Dlouhodobé zabezpečení ekonomických výhod pomocí snížení daně pro minerální oleje
 • Vytvoření optimálních pěstitelských podmínek pro suroviny a vytvoření systému sledovatelnosti a zajištění kvality
 • Úspěšný vstup na trh s palivy prostřednictvím kombinace s fosilními palivy

Legenda:

ZkratkaPopis
Biopaliva: Syntetická paliva: BTL: GTL: CTL: CNG: LPG: ETBE: FAME: RME:Biopaliva, obnovitelná paliva Návrh paliv Změna biomasy na kapalinu Změna plynu na kapalinu Změna uhlí na kapalinu Stlačený zemní plyn Zkapalněný petrolej / plyn propan Etanolový terciární butyl-éter Metyl ester mastných kyselin Řepkový metyl ester

<img data-htmlarea-clickenlarge="1" src="fileadmin/1_media/3_applications/18_biofuel_production/appl_biofuels_Anbau_nachwachsender_Rohstoffe.png" data-htmlarea-file-uid="1987" data-htmlarea-file-table="sys_file" height="300" width="400" alt="" style="" />

Zdroj: <link www.biotechnologie.de/BIO/Navigation/DE/Hintergrund/themendossiers,did=66124.html - external-link-new-window www.biotechnologie.de>www.biotechnologie.de</link>

Produkce biopaliv 2. generace

Syntetická paliva (Synfuels):

<div class="table-responsive"><table class="table table-condensed"><thead><tr><th scope="col">Původ</th><th scope="col">Paliva</th><th scope="col">Cíle</th></tr></thead><tbody><tr><td class="textLeft">Plynofikace obnovitelných zdrojů a obnovitelných biogenických zbytků: <ul><li>Dřevo</li><li>Sláma</li><li>Vysušené zbytky po fermentaci</li><li>Zbytky z odpadních materiálů a recyklace</li></ul></td><td class="textLeft"><ul><li><span id="result_box" lang="en" class="long_text"><span class="hps">Plynný</span> <span class="hps">metan a</span> <span class="hps">vodík - s obsahem</span> <span class="hps">syntetických paliv</span></span></li><li><span id="result_box" lang="en" class="long_text"><span class="hps">Kapalná</span> <span class="hps">syntetická paliva</span> <span class="hps">jako náhrada</span> <span class="hps">za benzín</span> <span class="hps">a</span> <span class="hps">diesel</span></span></li><li><span id="result_box" lang="en" class="long_text"><span class="hps">Metanol</span></span></li></ul></td><td class="textLeft"><ul><li>Dlouhodobé zabezpečení ekonomických výhod pomocí snížení daně</li><li>Vytvoření optimálních podmínek kultivace surovin </li><li>Vytvoření systému sledování a zajištění kvality</li><li>Úspěšný vstup na trh s palivy prostřednictvím kombinace s fosilními palivy</li></ul></td></tr></tbody></table></div>

<h4></h4>

Produkce biopaliv 3. generace

Vodík:

<div class="table-responsive"><table class="table table-condensed"><thead><tr><th scope="col">Původ</th><th scope="col">Paliva</th><th scope="col">Cíle</th></tr></thead><tbody><tr><td class="textLeft">Biomasa vytvořená termo-chemickými a mikrobiologickými procesy, stejně jako elektrolýza, s podporou ze strany solárních a větrných turbín. </td><td class="textLeft"><span id="result_box" lang="en" class="long_text short_text"><span class="hps">H</span><sub><span class="hps">2</span></sub><span class="atn">-</span>CH<sub>4</sub></span> <span class="hps">směs</span> <span class="hps">pro</span> <span class="hps alt-edited">palivové články</span></td><td class="textLeft"><ul><li><span id="result_box" lang="en" class="long_text"><span class="hps">Dlouhodobé</span> <span class="hps">zabezpečení</span> <span class="hps">ekonomických</span> <span class="hps">výhod pomocí</span> <span class="hps">snížení</span> <span class="hps">daně</span></span></li><li><span id="result_box" lang="en" class="long_text"> <span class="hps">Vytvoření optimálních</span> <span class="hps">podmínek</span> <span class="hps">pro využití zdrojů</span></span></li><li><span id="result_box" lang="en" class="long_text"> <span class="hps">Vytvoření systému</span> <span class="hps">sledování</span> <span class="hps">a</span> <span class="hps">zajištění</span> <span class="hps">kvality</span></span></li><li><span id="result_box" lang="en" class="long_text"> <span class="hps">Dlouhodobě</span> <span class="hps">úspěšný vstup</span> <span class="hps">na trh s palivovými</span> <span class="hps">látkami</span></span></li></ul></td></tr></tbody></table></div>

Zdroj: www.biotechnologie.de

Produkce biopaliv 2. generace

Syntetická paliva (Synfuels):

PůvodPalivaCíle
Plynofikace obnovitelných zdrojů a obnovitelných biogenických zbytků:
 • Dřevo
 • Sláma
 • Vysušené zbytky po fermentaci
 • Zbytky z odpadních materiálů a recyklace
 • Plynný metan a vodík - s obsahem syntetických paliv
 • Kapalná syntetická paliva jako náhrada za benzín a diesel
 • Metanol
 • Dlouhodobé zabezpečení ekonomických výhod pomocí snížení daně
 • Vytvoření optimálních podmínek kultivace surovin
 • Vytvoření systému sledování a zajištění kvality
 • Úspěšný vstup na trh s palivy prostřednictvím kombinace s fosilními palivy

 

Produkce biopaliv 3. generace

Vodík:

PůvodPalivaCíle
Biomasa vytvořená termo-chemickými a mikrobiologickými procesy, stejně jako elektrolýza, s podporou ze strany solárních a větrných turbín. H2-CH4 směs pro palivové články
 • Dlouhodobé zabezpečení ekonomických výhod pomocí snížení daně
 • Vytvoření optimálních podmínek pro využití zdrojů
 • Vytvoření systému sledování a zajištění kvality
 • Dlouhodobě úspěšný vstup na trh s palivovými látkami

Produkty

Membránové dávkovací čerpadlo LEWA ecoflow

LEWA ecoflow diaphragm metering pump

Membránové dávkovací čerpadlo ecoflow® od společnosti LEWA je skutečně univerzálním prostředkem pro dávkování a směšování a lze jej používat ve všech průmyslových oborech.

LEWA ecosmart

LEWA ecosmart the smart metering pump

Membránové dávkovací čerpadlo LEWA ecosmart® je levné dávkovací čerpadlo pro různé aplikace, které lze pohodlně a rychle objednat prostřednictvím online obchodu.

Membránové dávkovací čerpadlo LEWA ecodos

LEWA ecodos mechanical diaphragm pump

Mechanické membránové dávkovací čerpadlo ecodos® od společnosti LEWA je vhodné pro všechny úkoly čerpání a dávkování v nízkotlakém rozsahu.

Čerpadla LEWA ecodos pro sanitární/hygienické systémy

LEWA ecodos food pump

Membránové dávkovací čerpadlo LEWA ecodos® pro sanitární/hygienické systémy jsou ideální pro potravinářské a farmaceutické produkty v nízkotlakém rozsahu.

Procesní membránové čerpadlo LEWA ecoflow

LEWA high pressure pump for process engineering

Procesní membránové čerpadlo LEWA ecoflow je špičkovým zařízením mezi inovativními a univerzálními procesními čerpadly pro vysokotlakou procesní technologii.

Procesní čerpadlo LEWA triplex

LEWA triplex high pressure pump for process engineering

LEWA triplex je nejkompaktnějším procesním čerpadlem určeným pro vysokotlaké procesy ve všech průmyslových oborech. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme!

Pístové čerpadlo LEWA

LEWA Plungerpump

LEWA je vaším odborníkem na čerpadla: Kontaktujte nás a my vám nabídneme pístové čerpadlo splňující požadavky pro použití na pevnině i v pobřežních lokalitách!

Čerpadlo s rotačním pístem Pomac

Pomac rotary lobe pump PLP

Flexibilní čerpadla pro hygienické standardní aplikace až po komplexní sterilní aplikace s ředěnou kapalinou, viskózní média a média citlivá na smyk. Hygienické čerpadlo s rotačními písty (rotační objemové čerpadlo).

Odstředivá čerpadla se zapouzdřeným motorem Nikkiso

Nikkiso canned motor pump

Odstředivá čerpadla se zapouzdřeným motorem Nikkiso jsou dokonale vhodná pro přepravu a cirkulaci kapalin v chemickém průmyslu. Rádi vám pomůžeme při vašem výběru.

HMD Kontro

HMD Kontro centrifugal pump

Bezucpávková čerpadla s magnetickým pohonem HMD Kontro. Bezucpávková čerpadla s permanentním magnetickým pohonem HMD Kontro nabízejí výjimečný užitek při manipulaci s toxickými, agresivními, hořlavými, nebezpečnými a finančně nákladnými kapalinami.

Sundyne

Sundyne process pumps

Sundyne a Sunflo Vysokootáčková čerpadla a kompresory Čerpadla pro vysoké zatížení Sundyne, podle norem ISO-13709, API-610 (OH5, OH6), a čerpadla Sunflo jsou dokonalým řešením pro vysoké výtlačné výšky a nízké průtoky.

Směšovací technologie Chemineer

Chemineer agitators

Směšovací technologie Chemineer. Míchadla Chemieer nabízejí široké spektrum produktů. Uplatnění naleznou v téměř všech procesech, v nichž dochází k míchání kapalin či plynů – od turbínových míchadel po lopatky míchaček.

Kontaktní osoba

 • Sales Office Czech Rep.
 • LEWA NIKKISO Austria GmbH (odštěpný závod)
 • +420 5 432360-52
 • office@lewa.cz

Najděte si vhodnou řadu produktů pomocí navigátoru.

Pump Navigator

Nenechte si utéct žádné novinky. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zaregistrovat