Nikkiso canned motor pump

Odstředivá čerpadla se zapouzdřeným motorem Nikkiso Non-Seal®

Odstředivá čerpadla se zapouzdřeným motorem Nikkiso jsou specificky určena pro přepravu a cirkulaci kapalin v chemickém průmyslu, obzvláště u superkritických kapalin. Čerpadlo a motor jsou integrovány do utěsněné konstrukce odstředivého čerpadla se zapouzdřeným motorem. Čerpadlo splňuje požadavky normy API-685.

Při použití odstředivé čerpadlo se zapouzdřeným motorem nabízí průtok až 1 200 m³/h a tlak až 40 bar (při 50 Hz).

Odstředivá čerpadla se zapouzdřeným motorem NIKKISO Non-Seal®

Odstředivá čerpadla se zapouzdřeným motorem Nikkiso jsou ideálním řešením pro přepravu a cirkulaci kapalin v chemickém průmyslu. Mohou být použita k čerpání nebezpečných, toxických a superkritických kapalin.

Stator má dvouvrstvou strukturu, která se skládá z vložky statoru, statorového pásu a velmi pevné svorkovnice, která umožňuje zvýšení stupně bezpečnosti. Pomocí tlaku vytvářeného oběžným kolem je kapalina čerpána na výtlačnou stranu. Část kapaliny rovněž proniká do motoru a používá se pro mazání ložisek a chlazení motoru odstředivého čerpadla se zapouzdřeným motorem. Tato část kapaliny je pak vedena zpět odsávacími otvory na hřídeli (standardní model) na sací stranu.

Dobré důvody pro odstředivé čerpadlo se zapouzdřeným motorem NIKKISO Non-Seal®

NIKKISO Non-Seal je kompaktní odstředivé čerpadlo se zapouzdřeným integrovaným motorem, které nabízí vynikající vysokotlaké vlastnosti.

Integrace motoru

Přímá integrace motoru do odstředivého zapouzdřeného čerpadla zajišťuje nejenom ochranu životního prostředí, ale rovněž bezpečnost ve výrobním zařízení. Všechny součásti čerpadla jsou rovněž navrženy pro snadnou a rychlou údržbu. Proto mohou minimalizovat neproduktivní dobu.

Velmi dobré vlastnosti při vysokém tlaku

Ve srovnání s elektromagneticky poháněnými čerpadly nabízí odstředivé čerpadlo se zapouzdřeným motorem NIKKISO Non-Seal výrazně lepší vlastnosti při vysokém tlaku. Proto je ideální pro přepravu a cirkulaci kritických nebo nebezpečných kapalin.

Vysoká provozuschopnost

Protože kapalina maže kluzné součásti, nevyžaduje se žádné další mazání. To poskytuje čerpadlům vysoký stupeň provozuschopnosti.


Nízké prostorové nároky

Díky integrované konstrukci odstředivého čerpadla se zapouzdřeným motorem vyžaduje tento model pouze velmi malý prostor pro zástavbu a je ideální pro aplikace ve stísněných prostorách.

Tiché, s nízkými vibracemi

Čerpadlo je tiché a má nízké vibrace. Je extrémně odolné proti povětrnostním podmínkám a má dobrou protiprachovou ochranu.

Nízké náklady na údržbu

Čerpadlo se vyznačuje nízkými náklady na údržbu díky relativně nízkému počtu součástí a monitorování opotřebování ložisek v reálném čase.

Volitelné možnosti

Konformita s normami API a ATEX

Rezervní motorová čerpadla Nikkiso splňují normy API 685 a ATEX a používají se k dopravě těch nejtěkavějších kapalin v ropném a chemickém průmyslu.

Displej dálkového ovládání

Bezpečnost je stěžejní! Proto nabízíme jako doplňkové vybavení k rezervnímu motorovému čerpadlu integrovaný displej dálkového ovládání včetně alarmů a nouzového vypnutí.

Kontrola ložisek

Jasná kontrola procesu nejen předchází závadám, ale zajišťuje také dlouhou životnost čerpadla. K rezervnímu motorovému čerpadlu proto doporučujeme kontrolu mechanického ložiska.

Nádrž na kondenzát

Čerpadlo i veškeré další vybavení získáte od jednoho výrobce: LEWA. K čerpadlu typu HM si můžete doobjednat nádrž na kondenzát, která bude zásobárnou smáčecí kapaliny pro mechanické těsnění.

Zabezpečení proti chodu nasucho

Zaručíme, že vaše rezervní motorové čerpadlo poběží tak, jak má: nadproudová relé zajišťují ochranu proti chodu nasucho, a prodlužují tak životnost čerpadla.

Doplňkový inducer

Zvyšte účinnost svého čerpadla: chcete-li zlepšit čistou kladnou sací výšku (NPSHR), lze rezervní motorové čerpadlo vybavit inducerem.

Zkouška znalcem a úřady

Rádi vám rovněž poskytneme výkonnostní diagramy a certifikáty o testech statického tlaku, např. od TÜV, Germanischer Lloyd’s, Lloyd’s R. of S. nebo dalších organizací.

Instalace na místě

Od vývoje po uvedení do provozu – vše od jedné firmy: naše systémy jsou vhodné i pro námořní dopravu a lze je kompletně demontovat a na místě určení opět smontovat.

Kompletní dokumentace

V procesu dokumentace zohledňujeme vaše požadavky a na vyžádání vám rádi poskytneme záznamy o kontrolách, tištěné vzorky, diagramy výkonnostních charakteristik a podklady k registraci.

Výkonové údaje

Odstředivé čerpadlo se zapouzdřeným motorem NIKKISO Non-Seal je dostupné ve standardním a polostandardním provedení.

Data pohonné jednotky

Maximální průtok: 780 m³/h (3 430 gpm) 1 200 m³/h (5 280 gpm)
Maximální výtlačná výška: 300m (984 ft) 430 m (1 411 ft)
Rozsah teploty kapaliny -60 až 350 °C (-76 až 662 °F) -200 až 450 °C (-328 až 842 °F)
Rozsah hustoty 0,3 až 2,0 Maximálně 13,6
Maximální viskozita 200 mPa∙s (200 cP) 500 mPa∙s (500 cP)
Maximální pracovní tlak 4 MPa (600 psig) 80 MPa (11 600 psig)
Materiál na konci kapaliny SUS316, SUS304 slitina 20, Hastelloy C/B, titan, zirkon, atd.
Rozsah výkonu motoru 0,4 až 200 kW (0,5 až 268 metrických koňských sil) 200 až 270 kW (268 až 360 metrických koňských sil)

Varianty hlavic čerpadla

Poskytujeme různé hlavice čerpadel pro různé aplikace. Celé naše spektrum sahá od univerzálních variant po speciální konstrukce pro vysoké teploty, tlaky nebo agresivní kapaliny.

Základní typ (N)

Čerpadlo a motor jsou spojeny adaptérovou deskou nebo tělesem FB. Část zpracovávané kapaliny se odebírá z výstupní části oběžného kola u komory čerpadla směrem do rotorové komory, a to za účelem chlazení motoru a mazání ložisek. Poté se tato kapalina vrací do komory čerpadla prostřednictvím dutého hřídele. K vnější stěně statoru sestavy může být připevněn chladicí plášť, v závislosti na teplotě a dalších vlastnostech čerpané kapaliny.

Základní typ s posílením cirkulace (V)

Průřezové rozměry jsou stejné jako u základního typu (N typ), ale zpětný průchod je širší, aby bylo možné zajistit zpětný tok kapaliny při manipulaci s kapalinami s vysokou viskozitou (80–200 mPas).

Konstrukce pro vysoké teploty (T)

Čerpadlo a motor jsou spojeny adaptérem. Adaptér tepelně odděluje čerpadlo od motoru a zabraňuje přenosu tepla z čerpadla do motoru. Pokud jde o vysokoteplotní konstrukční provedení, nezávislý cirkulační systém slouží k chlazení motoru a mazání ložisek. Cirkulace je zajišťována pomocným oběžným kolem umístěným na předním konci rotorové komory. K vnější stěně sestavy statoru je připevněn výměník tepla, který slouží k ochlazování cirkulační kapaliny.

Konstrukce pro vysoké teploty, bez chlazení (HX)

Typ HX je určen pro čerpání kapalin s vysokou teplotou. Chlazení se nevyžaduje, pokud je použita speciální keramická izolace motoru. U typu HX může být instalován vyhřívací plášť. Tento typ je vhodný pro přepravu kapalin s vysokým bodem tání (nad 140 °C), které přesahují mez teploty běžných organických materiálů pro izolaci motoru.

Čerpání kalů (S)

Základní konstrukce je shodná s tou, která se používá pro vysokoteplotní verzi čerpadla. Funkce tohoto uspořádání slouží k zabránění pronikání kalu do rotorové komory. Čistá kapalina kompatibilní s čerpanou kapalinou je vypouštěna z prostoru vstupního otvoru v zadní části motoru, aby se zabránilo pronikání kalu do rotorové komory. Normálně by se pro tuto funkci vyžadovalo zpětné proplachování. Viz obrázek 4‐2, kde je množství kapaliny používané pro zpětné proplachování.

Mechanické utěsnění pro čerpání kalů (M)

Pro snížení objemu kapaliny potřebné pro zpětné proplachování je k dispozici také typ s mechanickým utěsněním mezi čerpadlem a motorem. (Viz obrázek 1‐5). Tento typ se nazývá kalové čerpadlo s mechanickou ucpávkou (typ M). Objem zpětného proplachování může být snížen až na hodnotu 100 až 500 ml/den. (Viz obrázek 4‐2).

Plynové utěsnění pro čerpání kalů (LG)

Dostupný je rovněž typ s plynovým utěsněním, který je vhodný pro zpracování silně žíravých kapalin, polymerizačních kapalin nebo kapalin s vysokou koncentrací kalu (viz obrázek 1-6). Konstrukce je v podstatě shodná s konstrukcí výše popsaného kalového čerpadla s mechanickou ucpávkou (typ M). Charakteristickým rysem tohoto typu je to, že plynová komora byla umístěna mezi jednotku čerpadla a jednotku motoru. Plynová komora úplně odděluje jednotku čerpadla od jednotky motoru. To brání riziku opotřebování nebo zkorodování mechanického těsnění v důsledku vlivu čerpané kapaliny. Podobně jako kapalina použitá pro zpětné proplachování (100 až 500 ml/den), čistá originální kapalina nebo jiná čistá kapalina mohou být smíseny s čerpanou kapalinou pouze v případě, že se použije velmi malé množství. Rovněž je možné použít například vzduch pro dusík (viz obrázek 4-3), protože se plyn shromažďuje v těsnicí plynové komoře.

Plynové utěsnění pro čerpání kalů (G)

Vertikální řadové čerpadlo s mechanickým utěsněním. Plynová komora je umístěna mezi tělem čerpadla a motorem a zabraňuje poškození mechanického těsnění pevnými částicemi.

Provedení pro vysokou teplotu tání (B a C)

Toto čerpadlo má konstrukci vhodnou pro práci s kapalinami s vysokým bodem tání. Čerpadlo je vybaveno topným pláštěm na vnější straně jednotky čerpadla a motoru. Tím je zabráněno tuhnutí kapaliny v době plnění a při provozu čerpadla. Podle teploty tuhnutí kapaliny a její aktuální teploty je k dispozici jednoduchý typ pro kapaliny s vysokým bodem tání (typ C) a úplný typ pro kapaliny s vysokým bodem tání (typ B).

Provedení se zpětnou cirkulací (Q)

Charakteristickým rysem tohoto čerpadla je to, že cirkulační dráha netvoří uzavřený okruh. Cirkulační kapalina prochází přes přední ložiskovou skříň z výstupní části oběžného kola u spirálové komory čerpadla do rotorové komory. Kapalina prochází rotorovou komorou a po vypuštění z výstupní části zadního ložiskového tělesa v zadní části motoru se vrací do odpařovacího prostoru v sací nádrži prostřednictvím zpětného cirkulačního potrubí (viz obrázek 4-4). V základním provedení se odpařitelná kapalina odpaří v případě, že se teplota cirkulující kapaliny mírně zvýší po průtoku rotorovou komorou a způsobí kavitaci atd.

Samozaplavovací čerpadlo, horizontální (DN)

Základní konstrukce je shodná s tou, která se používá pro základní verzi čerpadla. Tento typ čerpadla je zkonstruován tak, aby se čerpadlo dokázalo samo zaplavit kapalinou i v případě, že není k dispozici zpětný uzavírací ventil. Jelikož zde tedy není žádný zpětný uzavírací ventil, můžete čerpat i silně žíravé kapaliny. Neexistuje zde možnost nedostatečného samozaplavení, ke kterému by došlo po ucpání zpětného uzavíracího ventilu.

Provedení s nízkým průtokem, vyšší výtlačnou výškou a vysokými otáčkami (HK)

Typ HK je navržen pro čerpání snadno se odpařujících kapalin bez dodatečného potrubí pro zpětnou cirkulaci. Toto čerpadlo dokáže udržovat vyšší tlak, než je tlak par v motorové komoře a tím zabraňují odpařování kapaliny. Pokud máte zájem o další informace o čerpadle typu HK, kontaktujte Nikkiso Co., Ltd.

Vícestupňové provedení

Účinný provoz v aplikacích s vysokou výtlačnou výškou.

 

 

Ke stažení

Kontaktní osoba

Najděte si vhodnou řadu produktů pomocí navigátoru.

Pump Navigator

Nenechte si utéct žádné novinky. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zaregistrovat