Přesné měření vyfoukávacích prostředků pomocí systémů LEWA

Během produkce extrudovaných pěn je kontinuální a přesné měření vyfoukávacího prostředku rozhodujícím faktorem pro kvalitu koncového produktu.

Společnost LEWA dodává měřicí systémy se samostatnou funkcí monitoringu. Tyto systémy jsou speciálně navrženy pro měření vyfoukávacích prostředků, jako například ekologické pěny LEWA. Jsou připraveny pro použití v jednotkách, jež se také dobře hodí pro úpravu stávajících výrobních zařízení.

Řešení

Základní komponenty měřicích systémů LEWA:

 • Měřicí čerpadla typu LEWA ecoflow s přesnou ovládací funkcí
 • Měřič průtoku s kontinuálním signálem
 • Mikroprocessor LEWA vyvinutý speciálně pro měření kapalin, připojený ke kontrolnímu signálu kontrolního systému extruderu

Tento systém umožňuje velmi spolehlivý provoz s kontinuálně upravovaným sledováním měřicích čerpadel a měřičů průtoku. Zde nedochází pouze ke srovnávání naměřených hodnot, ale také k testování jejich hodnověrnosti.

Výhody měřicích systémů LEWA ecofoam

 • Kompaktní a vyzkoušené jednotky, jež jsou připraveny k použití u všech komerčně dostupných extruderů
 • Pro všechny konvenční vyfoukávací prostředky, jako například CO2, propan, butan, fluorové uhlovodíky
 • Hermeticky utěsněné systémy
 • Integrace v kontrole procesu u kompletního systému
 • Komponenty si vzájemně u jednotlivých zdrojů odpovídaly
 • Nízké náklady na údržbu a dlouhá životnost

   

Pozadí

Popis procesu

Při produkci pěny PPE (polyethylen, polystyren, PET) je u plastické hmoty roztavené v extruderu přidáván vyfoukávací prostředek (například pentan, CO2), a to pod tlakem až 350 bar. Při vytlačování z násady se objem plastické hmoty zvětší 20 až 50krát.

Důležitým procesem je produkce pěnové fólie nebo pěnových panelů. Proces kontinuální extruze se obvykle provádí pomocí tak zvaných kaskádových extruderů.

Při tavení plastických granulí v prvním extruderu, po přidání vyfoukávacího prostředku do druhého extruderu, je provedeno jednotné smíchání tohoto vyfoukávacího prostředku. Tím je u roztavené hmoty dosaženo definované úrovně teploty.

Pomocí nízkého tlaku okolního prostředí ve vztahu k tlaku výparů u vyfoukávacího prostředku dochází k expanzi roztavené hmoty. Ve speciálním zařízení pak dochází ke kalibraci na požadovanou tloušťku panelu.

Zdroj: Wikipedia, únor 2012

Kontaktní osoba

 • Sales Office Czech Rep.
 • LEWA NIKKISO Austria GmbH (odštěpný závod)
 • +420 5 432360-52
 • office@lewa.cz

Najděte si vhodnou řadu produktů pomocí navigátoru.

Pump Navigator

Nenechte si utéct žádné novinky. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zaregistrovat