Přídavná měření u plastických vytlačovacích lisů pomocí systémů LEWA

Specifické vlastnosti produktů jsou optimalizovány při procesu slučování plastických hmot pomocí injektáže přísad.

V zájmu zabránění rozpadu přísad v důsledku lokálního přehřátí nebo koagulace na chladných místech nabízí společnost LEWA vyhřívané systémy určené pro měření přísad pomocí běžných kombinovatelných komponentů.

 • Tlak: max. 60 bar
 • Teplota: max. 130 °C
 • Průtok: 0,1 kg/h – 600 kg/h

Řešení pro přídavná měření

Společnost LEWA dodává kompletní a připravená řešení, která jsou kompatibilní s vaší aplikací. Všechny kombinace modulů LEWA nabízejí zcela automatické, čisté, spolehlivé a flexibilní procesy lisování.

Rozsah služeb zahrnuje dodávky systémových jednotek, technické služby a práce související se zahájením komplexního měření a práce související s kombinačními systémy s běžnou systémovou kontrolou. Tento rozsah zahrnuje rovněž funkci zobrazování procesu, zadávání operačních dat, stejně jako rozhraní pro systém kontroly procesu. Rozsah funkcí, včetně kontroly procesu, je zajišťován z jednoho zdroje a zaručuje optimální bezpečnost a funkčnost systému.

Výhody ohřívaných systémů LEWA

 • Vhodná pro všechny přísady
 • Náklady na skládání a hlavní sady jsou
  redukovány, nebo dokonce eliminovány
 • Dostupný ve všech kontrolních konfiguracích
 • Spolehlivý a flexibilní proces zajištěný pomocí funkce
  kontroly/regulace průtoku hmoty
 • Při lokálním přehřívání nedochází ke zhoršení kvality přísad
 • Nedochází také ke koagulaci v důsledku chladných míst
 • Kompletní systém je šetrný k operátorovi a nenáročný na servis:

  1. Inteligentní uspořádání a dobrá dostupnost potrubního systému
  2. Závěsné uzamykatelné dveře, které se otevírají doširoka
  3. Snadná demontáž postranních částí (servis)
  4. Jemné filtry, které fungují ve střídavém režimu. Tyto filtry mohou být přepínány také externě, během plného provozu


Metering of additives in plastics industries

Ohřívací modul LEWA

Izolovaná skříň z nerezové oceli s funkcí cirkulace vzduchu a se spolehlivým senzorickým systémem; veškerá zařízení potřebná pro provoz jsou přístupná z vnější strany; elektrické vyhřívání, používání páry nebo termálních kapalin.

Metering of additives in plastics industries

Měřicí modul LEWA

Jednoduché nebo několikanásobné měřicí čerpadlo s filtrem, bezpečnostní ventil, tlumič pulzace, regulátor průtoku a tlaku.

Metering of additives in plastics industries

Tavicí modul LEWA

Nádoby z nerezové oceli – různé velikosti se zahřívaným ochranným obalem, snímači a také volitelně k dispozici se směšovačem; elektrické vyhřívání, používání páry nebo termálních kapalin.

Additive Module Controls

Kontrolní systémy LEWA

Pomocné PLC, samostatné PLC, mikrokontrolní systém, technologie reléových kontaktů, volitelná ochrana proti výbuchu.

Metering of additives in plastics industries

Ochlazovací modul LEWA

Tepelný výměník s deskami nebo trubkovými svazky volitelná chladicí jednotka pro všechny ochlazovací prostředky.

Aplikace pro přídavná měření

U měřicích systémů LEWA se používají například tyto následující přísady:
Zpomalovače hoření
Kluzné prostředky
Prostředky zamezující tvoření mlhy
Antistatické prostředky
Maziva
Smáčecí prostředky
Změkčovadla
Antioxidační prostředky
Stabilizátory

Podklady pro přídavné měření

V průmyslu s plastickými hmotami je vytlačování důležitým procesem. Vytlačovací lisy musejí být vyhřívané, aby mohly roztavit naplněné plastické granule nebo prášek.

Některé úkoly vztahující se k příslušnému procesu vyžadují vychlazení změkčené roztavené hmoty. V závislosti na použité plastické hmotě může být potřebné i další vybavení, například zařízení pro čerpání plynů, které zanechává bubliny v koncovém produktu.

Pro výrobu produktů z plastických hmot jsou obyčejně vyžadovány jiné stroje.

Přísady jsou předmětem následujících požadavkůKromě toho jsou zde požadavky na všechny suroviny
Specifická účinnostDobrá kompatibilita s okolním prostředím
Trvanlivost, například pro lehké stabilizátoryNízký stupeň zdravotního rizika
Vysoká efektivita nákladů
Vysoká stabilita
Žádné negativní dopady

Obecně platí, že používané množství je velmi malé a zahrnuje méně než 1 % celkového předpisu.

Zdroj: Wikipedia, únor 2012

Kontaktní osoba

 • Sales Office Czech Rep.
 • LEWA NIKKISO Austria GmbH (odštěpný závod)
 • +420 5 432360-52
 • office@lewa.cz

Najděte si vhodnou řadu produktů pomocí navigátoru.

Pump Navigator

Nenechte si utéct žádné novinky. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zaregistrovat