Výroba avivážního prostředku v produkčních jednotkách LEWA

Společnost LEWA poskytuje zařízení na klíč, a to z jednoho zdroje. Tato zařízení jsou určena pro kontinuální a předpisovou produkci avivážních prostředků ve všech dostupných koncentracích detergentů.

Toto řešení bere v úvahu všechny jednotlivé kroky procesu:

 • Kontrola teploty u komponentů podle teploty procesu
 • Synchronní měření jednotlivých kapalin u různých míchacích segmentů, v závislosti na receptuře
 • Kontinuální homogenizační míchání
 • Náprava stavu po přehřátí
 • Měření a nastavení viskozity a teploty u proměnných hodnot

Řešení

Koncepce zařízení

1. Funkce:

 • Kontrola procesu prostřednictvím PLC
 • Centrální ovládání a sledování procesu pomocí ovládacího panelu na jednotce; uživatel zadává a vkládá příkazy pomocí dotykové obrazovky
 • Správa předpisů a vytváření produktů pomocí laboratorního PC nebo PC v samotném zařízení
 • Vizualizace procesů pomocí logicky propojených grafických obrazovek s překrývanými provozními zprávami, měřenými hodnotami a grafy

2. Zařízení:

 • Výběr designu nádrže a velikosti podle logistických údajů
 • U příslušenství k nádrži je nutno brát v úvahu požadavky pro provoz a systémový monitoring
 • U každého komponentu určeného k měření musí být vybráno a navrženo správné čerpadlo
 • Záznam separovaného průtoku pomocí kontinuálního měření, měřiče průtoku s vysokou přesností u každé dopravníkové dráhy
 • Míchání pomocí dynamických a statických mixérů a v případě potřeby také pomocí míchacích smyček
 • Spoje na vzorcích určené pro kvalitní sledování
 • Tepelný výměník u desky určený pro kontrolu teploty
 • Možnost parní sterilizace, vytváření základních předpokladů v uzavřeném systému k zajištění způsobu používání bez nutnosti ochranných prostředků
 • Na požádání může být tento systém u aplikace s hlavní sadou / procesem po dokončení rozdělen


Příklad: Kontrola systému – Ilustrace kroků procesu „ředění detergentu“

Společnost LEWA dodává celý systém pomocí pouze jednoho zdroje:

Návrh, technické zpracování, konstrukce a doručení systému. Rozsah služeb na požádání zahrnuje:

 • Nádrž na farmě / skladovací nádoby
 • Přeprava materiálu ze skladu do výrobního zařízení
 • Kontrola teploty
 • Měření individuálních komponentů
 • Míchání komponentů
 • Chlazení / celková termotechnická koncepce, pokud je požadována
 • Koncepce čištění (CIP/SIP)
 • Instrumentace
 • Systém kontroly / automatizace
 • Nebo jakákoli z těchto funkčních skupin individuálně
 • Výběr zařízení s ohledem na materiál, rozměry a kvalitu, s cílem dosáhnout optimálního poměru mezi cenou a užitkem
 • Zvážení specifických funkcí na pracovišti s ohledem na plánování rozvržení, tok materiálu, dostupnost
 • Konzistentní realizace požadavků environmentální ochrany pomocí principů „snižování, nového používání a recyklace“ u materiálů a energií
 • Kontinuálně fungující systém se základním záměrem zavádět do procesu výroby pouze nejmenší možná množství, s eliminací ztrát při výměnách receptur nebo s udržováním těchto ztrát na nejnižší možné úrovni
 • Redukce množství proplachovacích prostředků při procesu čištění
 • Recyklace objemu produkce, který neodpovídá specifikacím v recyklačním procesu
 • Provoz systému vyžaduje pouze instrukce týkající se operačního systému a hlavních komponentů systému

Nejdůležitější proměnné hodnoty ovlivňující cenu:

 • Stupeň automatizace
 • Rozsah a počet funkčních skupin
 • Rozsah individuálních přídavných požadavků
 • Počet komponentů a receptur

Pozadí

Popis procesu

Během produkce změkčovadel tkanin dochází ke smíchání koncentrátu, teplé vody a zhušťovadla v prvním dynamickém mixéru. Po přidání chladné vody prochází produkt přes statický mixér a poté se ochlazuje v tepelném výměníku. Poté probíhá měření tzv. „dokončovacích komponentů“ podle receptury a celá směs prochází přes další mixér.

Jakékoli produkty, které jsou generovány při startu nebo čištění, nebo při změně receptury, a produkty, které nemohou být používány, budou uvolněny přes třícestný ventil do příslušné nádrže určené k novému zpracování. Tyto produkty budou vráceny zpět do procesu ihned nebo o něco později, a to prostřednictvím separačního čerpadla. Běžné produkční jednotky mají hodnoty kapacity produkce začínající na úrovni 5 tun/hod.

Kontaktní osoba

 • Sales Office Czech Rep.
 • LEWA NIKKISO Austria GmbH (odštěpný závod)
 • +420 5 432360-52
 • office@lewa.cz

Najděte si vhodnou řadu produktů pomocí navigátoru.

Pump Navigator

Nenechte si utéct žádné novinky. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zaregistrovat