Čistění „vyrobené vody“ vzniklé při výrobě ropy pomocí souprav LEWA

Během vrtných prací v rámci výroby ropy a plynu vzniká jako vedlejší produkt „vyrobená voda“. Obsahuje zbytky ropy, různé těžké kovy, písek a zbytky biologických látek či chemikálií.

Společnost LEWA nabízí řešení podle potřeb zákazníků a konkrétního využití, která z vody všechny látky odfiltrují. Soupravy LEWA pro úpravy vyrobené vody jsou hermeticky těsné a nabízejí několik možností pro přesný monitoring a nastavení. Vodu lze po vyčištění vypustit zpět do moře.

Řešení

Výhody souprav LEWA na úpravu vyrobené vody:

  • Systém je hermeticky těsný bez průsaků.
  • Díky systému lze dosáhnout i velmi malých průtoků (~ 1 l/h).
  • V systému se používají materiály odolné vůči korozi (např. 6Mo, super duplexní), takže je vhodný pro pesticidy.
  • Seřízení délky pneumatického nebo elektrického zdvihu umožňuje poměrné řízení toku.
  • Součástí membránových čerpadel je integrovaný systém monitoringu membrány (místní nebo dálkový), který zabraňuje neočekávanému vypnutí a z něj plynoucích nákladů na údržbu.
  • Soupravy typu plug & play snižují čas potřebný na uvedení do provozu.

Pozadí

Co je vyrobená voda a jak vzniká?

Vyrobená voda je vedlejším produktem při výrobě ropy. Zpravidla pochází z podzemní vody v bezprostřední blízkosti zásob ropy. Zejména u starých vrtů je nezbytné přivést do nich vodu nebo vodní páru, aby z nich bylo možné vyčerpat ropu.

Tato voda je též součástí vyrobené ropy. Po vyčistění ropy zůstane vyrobená voda. Čím déle se vrt používá, tím vyšší hladiny vyrobená voda dosahuje, zatímco množství produkované ropy klesá. Vyrobená voda však stále obsahuje toxické a škodlivé látky a nesmí být vypuštěna zpět do přírodního koloběhu vody.

Díky soupravám na úpravu vyrobené vody je tato vyrobená voda zbavena zbytků ropy, plynů a písku, těžkých kovů a zbytků biologických látek či chemikálií.

Tato voda musí splňovat přísné požadavky na čistotu v souladu s mezinárodními i regionálními omezeními. Organizace IMO (Mezinárodní námořní organizace) stanovila mezní hodnoty pro množství ropných zbytků ve vyrobené vodě. Stanovené hodnoty jsou 15 ppm, v citlivých námořních oblastech dokonce 5 ppm.

Kontaktní osoba

  • Sales Office Czech Rep.
  • LEWA NIKKISO Austria GmbH (odštěpný závod)
  • +420 5 432360-52
  • office@lewa.cz

Najděte si vhodnou řadu produktů pomocí navigátoru.

Pump Navigator

Nenechte si utéct žádné novinky. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zaregistrovat