Dávkování fosfátových odlučovacích prostředků pomocí membránových čerpadel v čističkách odpadních vod

Fosfáty představují důležité živiny pro mikroorganismy a vodní rostliny. Nicméně jejich nadměrný výskyt ve vodách má pro prostředí závažné následky.

Proto byly v posledních letech trvale snižovány mezní hodnoty přípustného množství fosfátů. Provozovatele čističek odpadních vod to staví před velké výzvy, protože nyní jsou více než kdy dřív odkázáni na přesné dávkování efektivních a provozně bezpečných čerpadel.

Řešení

Při dávkování fosfátových odlučovacích prostředků při úpravě vody nabízejí čerpadla LEWA následující výhody:

 • Přesné dávkování čiřicího prostředku (chlorid železitý)
 • Absolutně bezpečné spouštění čerpadla za každého provozního stavu, není potřeba nastavovat polohu membrány
 • Hermetická těsnost čerpadla brání unikání extrémně agresivního čiřicího prostředku
 • Patentovaná sendvičová membrána se systémem na ochranu membrány DPS (Diaphragm Protection System) a monitoringem membrány
 • Integrovaný tlakový omezovací ventil chrání čerpadlo před nepřípustným přetlakem (tlakové rázy/vodní rázy), který může způsobit škody na čerpadle nebo potrubí
 • Nejnižší možné náklady na životní cyklus z důvodu vysoké energetické efektivity, nízké náklady na údržbu a extrémně dlouhá životnost sendvičové membrány
 • Maximální spolehlivost a provozní pohotovost i po chybě obsluhy nebo při extrémních provozních stavech (například uzavřené výtlačné nebo sací potrubí)
 • Šetrnost k životnímu prostředí díky vysoké provozní bezpečnosti při nízké spotřebě elektrické energie

Pozadí

Co se děje při odlučování s použitím fosfátů?

Odlučování s použitím fosfátů je fyzikálně-chemická reakce, při které se fosfáty srážejí se solemi trojmocných kovů. Přitom se používají toxicky nezávadné železité (III) a hlinité soli. Při injektáži solí kovů vznikají kladně nabité ionty kovů, které reagují se záporně nabitými ionty fosfátů. Vznikající nesnadno rozpustné fosfáty kovů se vysrážejí formou nejjemnějších vloček.

Čiřidlo musí být na odpovídajícím místě rychle přidáváno do roztoku, aby spolu mohly ionty reagovat v dostatečné míře. Poté následuje fáze vločkování, ve které mohou jemné produkty vločkování agregovat do usazujících se vloček.

(pramen: conaqua.de)

Kontaktní osoba

 • Sales Office Czech Rep.
 • LEWA NIKKISO Austria GmbH (odštěpný závod)
 • +420 5 432360-52
 • office@lewa.cz

Najděte si vhodnou řadu produktů pomocí navigátoru.

Pump Navigator

Nenechte si utéct žádné novinky. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zaregistrovat