Likvidace uhlovodíku pomocí membránových procesních čerpadel LEWA

Kondenzát uhlovodíku (HCC) je odpadní produkt při výrobě zemního plynu v offshore i onshore aplikacích.

Likvidace HCC je komplikovaným procesem, a to kvůli toxickým, korozivním a abrazivním vlastnostem a částečně také kvůli nebezpečí uvaření. Díky tomuto obsahu vyžaduje výběr materiálu pro čerpadla zvláštní kompetence.

Řešení

Výhody membránových čerpadel u aplikací mimo pevninu:

 • Absolutní odolnost u membrán PTFE
 • Bezpečná sendvičová membrána s funkcí monitoringu
 • Hermetické utěsnění, žádné úniky toxických a znečišťujících komponentů
 • Rychlá a snadná výměna membrán
 • Žádné zvlhčení u pístových těsnění
 • Těleso membránového čerpadla vyrobené z odolného pevného materiálu
 • Optimální rozvržení ventilu pomocí modulárního systému
 • Běžná servisní životnost převyšující 10 000 hodin
 • Optimální životnost s velmi nízkými náklady na servis

Pohotovostní čerpadlo může být spuštěno přímým způsobem a při sacím nebo uvolňovacím tlaku v systému zůstává v provozu.

Likvidace na pevnině není tak problematická, díky možnostem skladování. Mimo pevninu probíhá separace HCC z plynného prostředí a dočasné skladování v tak zvaných bubnech typu knock-out. Re-injektáž nebo transport probíhají směrem k centrálnímu sběrnému místu, kde dochází další čerpání na pevnině a zpracování bubnů typu knock-out.

Postup v tomto procesu je variabilní. Tlak a dostupnost jsou důležitými aspekty: čerpadlo musí být schopno odčerpat dostatečný objem materiálu, aby se zabránilo aktivaci LSHH na bubnech typu knock-out. V opačném případě musí být produkce zastavena.

Pro míchání korozivních a abrazivních obsahů je velmi důležitý výběr zvlhčovacích částí, obzvláště u ventilů, které musejí mít shodnou tvrdost a které musejí být odolné vůči korozi.

Různé komponenty HCC jsou uvedeny v tabulce:

HCCSloženíBod tání °CBod varu °CStav při 25 °C
metanCH4-183-164plynný
etanC2H6-183 -89plynný
propanC3H9-190 -42plynný
butanC4H10-138 -0,5plynný
pentanC5H12-130 +36plynný
hexanC6H14 -95 +69plynný
heptanC7H16 -91 +98plynný
oktanC8H18 -57+125kapalný
nonanC9H20 -51+151kapalný
dekanC10H22 -30+174kapalný
undekanC11H24 -25+196kapalný
dodekanC12H26 -10+216kapalný
eikosanC12H42 +37+343kapalný
triakontanC30H62 +66+450pevný

Důležité body pro vlastní rozvržení:

 • Návrh potrubního systému
 • Velikost potrubního systému
 • Údaje o filtrech
 • Pokles tlaku a velikost síta (povrch filtru, dvojitý filtr s přepínáním a zobrazením (signálem) pro různé hodnoty tlaku)
 • Uzavírací ventily na celé ploše
 • Tlumič pulzace a umístění instalace
 • Umístění bubnu typu knock-out (pokud možno nad čerpadlem, aby byl umožněn přísun materiálu)

Navíc jsou zde obsaženy také následující látky:

 • H2S: korozivní a velmi toxický
 • CO2: vysoký tlak u výparů, nelubrikační, mrznutí při dekompresi
 • Rtuť: vysoce toxická a znečišťující vodu
 • Voda, která je rovněž separovaná z plynu a kombinovaná s H2S, je velmi korozivní
 • Části Diesel pohonné hmoty (spodní): nejsou nebezpečné, hrozí pouze možná kontaminace vody
 • Voda + H2SO4: kyselina, velmi korozivní
 • Části písku v HCC (spodní): vysoce korozivní při predominantních hodnotách provozního tlaku do 250/300 bar

Pozadí

Kontaktní osoba

 • Sales Office Czech Rep.
 • LEWA NIKKISO Austria GmbH (odštěpný závod)
 • +420 5 432360-52
 • office@lewa.cz

Najděte si vhodnou řadu produktů pomocí navigátoru.

Pump Navigator

Nenechte si utéct žádné novinky. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zaregistrovat