Přidávání aromatických látek dávkovacími systémy LEWA během procesu vaření nealkoholického piva

U výrobců nápojů má zajištění stálé chuti a jednotné kvality nejvyšší prioritu.

Toho se dosahuje zvlášť obtížně v procesech zpracování potravin typu vaření piva, které vyžadují vysokou přesnost. Důvodem je, že aromatické přísady musejí být do procesu přidávány v přesném časovém okamžiku a v přesném poměru.

Čerpadla LEWA ecodos pro sanitární/hygienické systémy splňují díky své vysoké spolehlivosti a přesnosti dávkování všechny hygienické požadavky na toto zpracování.

Řešení

LEWA nabízí následující řešení pro přimíchávání aromatických látek při výrobě piva:

 • Dávkovací čerpadlo LEWA ecodos se používá k přidávání aromat
 • Aromata jsou uložena v nádrži s míchadlem, čisticí koulí a dvěma spínači pro sledování hladiny
 • Filtr na straně sání čerpadla zajišťuje bezchybnou funkci ventilů čerpadla (bez ucpávání ventilů)
 • Objemový tok čerpadla se plynule přizpůsobuje pomocí elektromagnetického průtokoměru a regulačního obvodu množství piva
 • Kompletně řízeno jednotkou PLC. Systém však funguje také v „ručním“ režimu provozu. V tomto případě se objemový tok reguluje pomocí potenciometru
 • Na výtlačné straně zajišťuje spínací stykač čerpadlo proti přetlaku od sendvičové membrány
 • Všechny materiály, které přicházejí do kontaktu s kapalinou, mají drsnost menší než Ra < 0,8 μm (nerezová ocel 316 L)
Injection of flavoring agents, scheme

Pozadí

Aromatické látky, které se používají v potravinářském a nápojovém průmyslu, lze v zásadě rozdělit do tří druhů:

<table class="table table-condesed"><thead><tr><th scope="col">Typ</th><th scope="col">Popis</th></tr></thead><tbody><tr><td>Přírodní aromatické látky</td><td>Aromatické látky získávané mikrobiologickými nebo enzymatickými procesy ze surovin rostlinného nebo živočišného původu. Lze je používat v jejich výchozím stavu nebo se před spotřebou člověkem dále zpracovávají. Nesmějí však obsahovat žádné přírodně identická ani umělá aromata.</td></tr><tr><td>Přírodně identické aromatické látky</td><td>Aromatické látky, které se získávají syntézou nebo izolací v chemických procesech. Tyto látky jsou chemicky a organolepticky shodné s přirozeně se vyskytujícími aromaty z produktů určených k lidské spotřebě. Nesmějí obsahovat žádná umělá aromata.</td></tr><tr><td>Syntetické aromatické látky</td><td>Aromata, která se nevyskytují v přírodních produktech určených k lidské spotřebě – bez ohledu na to, zda jsou dále zpracovávána. Obvykle se vyrábějí frakční destilací a dalším chemickým zpracováním přirozeně získávaných chemikálií. Třebaže mají jiné chemické složení, jsou jejich smyslové vlastnosti stejné jako u přírodních aromat.</td></tr></tbody></table></div>Aromatické látky, které se používají v potravinářském a nápojovém průmyslu, lze v zásadě rozdělit do tří druhů:

TypPopis
Přírodní aromatické látkyAromatické látky získávané mikrobiologickými nebo enzymatickými procesy ze surovin rostlinného nebo živočišného původu. Lze je používat v jejich výchozím stavu nebo se před spotřebou člověkem dále zpracovávají. Nesmějí však obsahovat žádné přírodně identická ani umělá aromata.
Přírodně identické aromatické látkyAromatické látky, které se získávají syntézou nebo izolací v chemických procesech. Tyto látky jsou chemicky a organolepticky shodné s přirozeně se vyskytujícími aromaty z produktů určených k lidské spotřebě. Nesmějí obsahovat žádná umělá aromata.
Syntetické aromatické látkyAromata, která se nevyskytují v přírodních produktech určených k lidské spotřebě – bez ohledu na to, zda jsou dále zpracovávána. Obvykle se vyrábějí frakční destilací a dalším chemickým zpracováním přirozeně získávaných chemikálií. Třebaže mají jiné chemické složení, jsou jejich smyslové vlastnosti stejné jako u přírodních aromat.

Kontaktní osoba

 • Sales Office Czech Rep.
 • LEWA NIKKISO Austria GmbH (odštěpný závod)
 • +420 5 432360-52
 • office@lewa.cz

Najděte si vhodnou řadu produktů pomocí navigátoru.

Pump Navigator

Nenechte si utéct žádné novinky. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zaregistrovat