Vstřikování uhelného kalu pomocí dávkovacích čerpadel v provedení se vzdálenou hlavicí v továrnách na zkapalnění uhlí

Ve zpracovatelském průmyslu je často třeba zajistit dávkování a oběh látek s kritickými vlastnostmi, např. vysokou teplotou nebo vysokou abrazivností. Uhlí určené pro vstřikování uhelného kalu v továrnách na zpracování uhlí je nejprve rozemleto na prach a smícháno s olejem, čímž vznikne velmi horká a zpravidla abrazivní suspenze. Běžná dávkovací čerpadla se kvůli svému kompaktnímu tvaru pro takové úkoly nehodí, neboť nedokáží náročné podmínky oddělit od výtlačného systému dávkovacích čerpadel.

To je však nezbytné pro bezpečné dávkování kapalin a zajištění ochrany provozních pracovníků i systému. V takových případech se používají dávkovací čerpadla LEWA v provedení se vzdálenou hlavicí, která umožňují oddělit hlavici ventilu od pohonu čerpadla.

Řešení

Dávkovací membránová čerpadla LEWA ecoflow a procesní membránová čerpadla LEWA triplex v provedení se vzdálenou hlavicí nabízí tyto výhody při výrobě biopaliv:

 • Bezpečný provoz díky oddělení hlavice ventilu a pohonu čerpadla výtlačného systému
 • Různé možnosti prostorového oddělení: hlavice ventilu může být v závislosti na maximálním tlaku, teplotách nebo obsahu pevných částic umístěna geodeticky výše nebo níže než výtlačný systém.
 • Střídavé zdvihání a uzavírání ventilů čerpadla regulované tlakem zajišťuje jednosměrný tok dávkované látky do hlavice ventilu.
 • Bezchybná termodynamická funkce membránového čerpadla umožňuje využití i za extrémně vysokých teplot (+400 °C), k nimž dochází při zpracování biomasy ve vysokotlakém reaktoru
 • Hermetická těsnost zajišťuje bezpečné zpracování potenciálně nebezpečných, výbušných nebo toxických kapalin, které jsou nezbytné pro chemickou reakci.
 • Membránová čerpadla se sendvičovou PFTE membránou zajišťují bezpečnost při zpracování a dlouhodobou životnost.
 • V závislosti na vlastnostech biomasy lze využít také utěsněná pístová čerpadla.
Coal contribution with LEWA triplex pumps

Pozadí

Jak se paliva BtL vyrábějí?

Biopaliva BtL (zkapalněná biomasa) jsou syntetická paliva vyráběná z biomasy. Nárůst zájmu o biopaliva, jako jsou bionafta, bioetanol a různá syntetická paliva, je součástí širších změn v energetice.

V dnešní době je v provozu několik zkušebních továren na výrobu biopaliv z biomasy. Prvním krokem výrobního procesu paliv BtL je zplynování biomasy (pyrolýza). Za pomalejšího nebo rychlejšího teplotního rozkladu při teplotách v rozmezí od 200 do více než 1000 °C dochází ke změnám v chemické struktuře biomasy. Vlivem tepla se rozpadají dlouhé molekulové řetězce. Vzniká syntetický plyn, který obsahuje uhlovodíky s kratšími molekulovými řetězci, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, čistý uhlík a vodní páru. Následujícím krokem je syntéza: Syntetický plyn je chemicky zpracován, často pomocí klasické Fischer-Tropschovy syntézy. Výsledkem tohoto zpracování jsou různé plynné a tekuté zbytkové uhlovodíky, které se používají v průmyslu jako nízkosirná syntetická paliva.

„Konečné produkty se chemicky liší od běžných paliv jako benzín, ale i tak je lze v benzínových a naftových motorech používat a k jejich distribuci lze využít již existující čerpací stanice. Paliva BtF jsou biopaliva druhé generace. To znamená, že pro jejich výrobu lze využít širší škálu přírodních materiálů, než pro výrobu bionafty nebo bioetanolu. Využitelná je například biomasa s vysokým obsahem celulózy (sláma či dřevo). Lze tak zvýšit výtěžnost z hektaru při výrobě paliva. Využití kašovitého či odpadního dřeva, kompostu nebo mléčných či přírodních zbytků ze zpracování potravin snižuje problém nedostatku půdy využitelné pro pěstování plodin a krmiv.“

zdroj: Wikipedia.de, červen 2014

Kontaktní osoba

 • Sales Office Czech Rep.
 • LEWA NIKKISO Austria GmbH (odštěpný závod)
 • +420 5 432360-52
 • office@lewa.cz

Najděte si vhodnou řadu produktů pomocí navigátoru.

Pump Navigator

Nenechte si utéct žádné novinky. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zaregistrovat