Dávkování filtračních prostředků pomocí membránových dávkovacích čerpadel v odvětví nápojů

Membránová dávkovací čerpadla se používají při filtrování piva, vína, ovocných šťáv a dalších nápojů pro dávkování filtračních prostředků do tekutiny. Čerpadla jsou v kontinuálním provozu a veškerá instalace musí splňovat přísné hygienické standardy.

Suspenze křemeliny je pomocí čerpadel LEWA ecodos nebo LEWA ecodos pro sanitární/hygienické účely dávkována během předběžné filtrace za účelem separace nežádoucích látek z tekutiny.

Řešení

Pro dávkování filtračních prostředků nabízí společnost LEWA čerpadlo ecodos pro sanitární/hygienické systémy, neboť je ideální pro práci se suspenzemi:

 • Bezucpávková čerpadla LEWA ecodos pro sanitární/hygienické systémy s kvalitou povrchu 0,5 µm jsou ideální pro kontinuální provoz
 • Ventily typu SR/SA s vložkou ventilového sedla (VA-80) a mlékárenským potrubím
 • Absolutní hermetické utěsnění čerpadla zabraňuje znečištění kapaliny
 • Patentovaná 4vrstvá PTFE bezpečnostní membrána, membrány a těsnění vyhovují FDA
 • Během procesu filtrace čerpadlo neustále dávkuje suspenzi křemeliny do tekutiny, takže filtrační koláč na filtračních destičkách zůstává porézní
 • Velmi nízký mrtvý objem zajišťuje možnost snadného čistění celého čerpadla a sterilitu výrobku
 • Možnost čistění CIP/SIP

Pozadí

Jak se v odvětví nápojů filtrační prostředky dávkují?

Před stáčením do lahví je třeba pivo, víno či ovocné šťávy přefiltrovat, což znamená, že je třeba z tekutin odseparovat nežádoucí pevné částice. Úspěšná filtrace vyžaduje filtrační prostředek. Příkladem takového filtračního prostředku je křemelina, která odfiltrovává kvasnice a bílkoviny s vysokou molekulovou hmotností.

Filtrační proces začíná předobalením filtračních destiček. Do toku vody nebo přímo do výrobku je přidána dávka pečlivě rozmíchané suspenze křemeliny. Od tohoto okamžiku je třeba neustále přidávat křemelinu, aby filtrační koláč zůstal porézní. Díky přidanému filtračnímu prostředku filtrační koláč neustále narůstá a zvětšuje hloubku filtru. Dostatečným dávkováním křemeliny lze optimalizovat životnost filtrační nádoby.

Kontaktní osoba

 • Sales Office Czech Rep.
 • LEWA NIKKISO Austria GmbH (odštěpný závod)
 • +420 5 432360-52
 • office@lewa.cz

Najděte si vhodnou řadu produktů pomocí navigátoru.

Pump Navigator

Nenechte si utéct žádné novinky. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zaregistrovat