Injektáž demulsifierů pomocí souprav LEWA v průmyslových odvětvích zpracovávajících ropu a plyn

Surová ropa obvykle obsahuje vodu v různých procentuálních množstvích ve formě emulze. Voda je obvykle slaná a ropa musí projít procesem demulsifikace a odsolení, a to za pomoci chemických látek v místě produkce. Tím se zvyšuje cena.

Tyto chemické látky mohou být přidávány různými způsoby: pomocí injektáže přes navrtaný otvor při vysokém tlaku, pomocí injektáže v místě sběru při nízkém až středním tlaku nebo pomocí injektáže do skladovací nádrže – přerušované dávkování za nízkého tlaku.

Systémy demulsifikace jsou ve společnosti LEWA vytvářeny již od 60. let minulého století; řada instalací je v provozu již více než 40 let.

Řešení

Výhody souprav LEWA pro proces injektáže demulsifierů:

 • Vysoká přesnost měření
 • Bez úniků, hermetické utěsnění
 • Velmi dobrá schopnost sání u čerpadlové hlavice s návratem M900 a s pružinovou membránou
 • Snadná výměna membrány
 • Všechny pohyblivé části jsou provozovány v ochranné a lubrikační hydraulické kapalině
 • Kompaktní modulární design, který umožňuje instalaci v dostupném prostoru (například na FPSO)
 • Dlouhá provozní životnost (často více než 10 000 hodin kontinuálního provozu)
 • Eliminace nákladných provozních výpadků a přerušování prostřednictvím sendvičové membrány: Provoz může pokračovat dál až do okamžiku příjezdu servisního týmu na pracoviště a opravy lze provést v rámci pracovního procesu

Pozadí

Popis procesu

Demulsifikiery jsou složeniny, které se při injektáži rozptýlily ve velmi malých množstvích formou emulze a rozptylují se na styčné ploše ropy a vody, přičemž fungují jako stabilizátory. Jsou vybaveny řadou funkčních mechanismů:

 • Redukce elektrostatických nábojů nebo prevence proti nim. Tyto náboje způsobují odpor mezi jednotlivými kapkami
 • Změna vlhkosti pevných látek absorbovaných v styčné ploše
 • Změna viskoelasticity na povrchu styčné plochy

Popis procesu demulsifikace:

Demulsifier se soustřeďuje na povrchu malých vodních kapek a tyto kapky „shromažďuje“. Kapky vytvářejí zvyšující se koncentraci vody. Kapky vody, které způsobují lámání světla, jsou odstraňovány. Viditelný efekt se projevuje jako zesvětlení ropné vrstvy. Kapky vody se poté vzájemně kombinují a rozdělují.

Proč je demulsifier považován za směs?

Demulsifiery obyčejně nabízejí kombinaci efektů:

 • Flokulentní (vločkovitý)
 • Separátor kapek
 • Smáčecí prostředky

Jednotlivá látka nemůže tyto kombinované vlastnosti nabídnout, proto se komerční demulsifikační směsi skládají z několika látek.

Nejčastěji používanými metodami jsou systémy demulsifikační injektáže ve vyvrtaném otvoru ve sběrném místě.

Injektáž ve vyvrtaném otvoru je doporučovanou metodou:

 • Čerpadla používaná v této metodě jsou menší, a proto také méně nákladná.
 • Čím dříve je během procesu odstraněna voda, tím méně se objeví koroze (nízké náklady na údržbu)

Značné snížení nákladů díky demulsifikaci surové ropy:

 • Snadnější transport a nižší ztráty tlaku díky redukci viskozity
 • Pro potrubí a armatury můžete použít jednoduché ocelové slitiny místo nerezové oceli, navíc přitom můžete redukovat rozměr průřezu.
 • Korozivní části ropy jsou minimalizovány a redukují korozi u produkčního zařízení
 • Možné jsou delší provozní doby

Kontaktní osoba

 • Sales Office Czech Rep.
 • LEWA NIKKISO Austria GmbH (odštěpný závod)
 • +420 5 432360-52
 • office@lewa.cz

Najděte si vhodnou řadu produktů pomocí navigátoru.

Pump Navigator

Nenechte si utéct žádné novinky. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zaregistrovat