Injektáž inhibitorů koroze pomocí čerpadel a balíčků zařízení LEWA

Vysoké ceny oleje a plynu vedou k využívání ložisek s nižším výnosem oleje a plynu, stejně jako k nápravám polí s malými využitelnými objemy nebo s vysokým obsahem vody/CO2/H2S.

Injektáž inhibitorů koroze je pro účinnou přepravu nezbytná.

Používané antikorozivní prostředky navazují kyslík nebo vytvářejí ochrannou vrstvu na vnitřních stěnách potrubí. Tím je zajištěna prevence proti korozi.

Řešení

Výhody měřicích čerpadel s membránou a příslušných balíčků společnosti LEWA v procesu injektáže inhibitorů koroze:

  • Hermeticky uzavřená čerpadla s membránou (LEWA) představují optimální řešení, a to především kvůli vysokým hodnotám tlaku a rovněž kvůli té skutečnosti, že některé inhibitory jsou karcinogenní (např. pochromované povrchy / hydrazin)
  • Možné je také využití speciálních materiálů, jež jsou odolné vůči korozi (ventilová sedla Hastelloy, kulové ventily z okysličené keramiky)
  • Navrženo pro extrémní teploty
  • Ekonomičtější alternativa k takzvaným rozdělovačům průtoku, která navíc zajišťuje také úsporu místa, představuje divizi inhibitorů koroze s čerpadlem vybaveným několikanásobným měřidlem. Je vybaveno vyměnitelnou hlavicí čerpadla, která může být zapojena rychle a spolehlivě pomocí ventilového řízení v každé dráze injektáže
  • Pokud jde o měření případných úderů, doporučujeme instalaci měřicích čerpadel nebo systémů s 2/6 pólovými motory. Tato funkce umožňuje efektivní měření úderů a efektivní běžné měření

Pozadí

Popis procesu

Určitý rozdíl je mezi anodickými a katodickými korozními inhibitory.

Katodické inhibitory koroze jsou používány především u produkce plynů a olejů.

V zahraničním průmyslu jsou pracoviště přesouvána do daleko hlubších vod. Tento jev má za následek zvýšení tlaku při uvolňování. Hodnota tlaku u tuzemských aplikací je považována za dostatečnou na úrovních 160–250 bar, zatímco hodnota tlaku u zahraničních aplikací často převyšuje úroveň 900 bar. Běžná hodnota průtoku činí 50 l/h. Injektáž má kontinuální charakter.

Je třeba detekovat možné chemické reakce a počítat s nimi:

Komponenty surové nafty způsobují korozi a usazeniny třísek. Pomocným prostředkem je injektáž inhibitorů koroze a usazenin třísek. Kombinací těchto přísad je dosaženo omezeného úspěchu, jelikož obě chemické látky mají neutralizační účinky a jsou považovány za neaktivní.

Proto by měla být provedena kontrola, která se zaměří na to, zda může redukce injektážního objemu u inhibitoru koroze vést ke vzniku reziduálních zbytků kyselých látek v surové naftě, což by však každopádně zničilo usazeniny úlomků.

Centrální distribuce inhibitorů koroze:

Pokud je u inhibitorů koroze v centrální pozici několik injektážních míst, je třeba zvážit použití rozdělovačů průtoku. Tento způsob vyžaduje instalaci pouze jednoho velkého čerpadla, jež zajišťuje celkový průtok, a systému několikanásobné distribuce.

Průtok je veden přes malé ventily a přes zařízení s kompenzací tlaku a dodáván do různých injektážních míst. Požadavky na prostor se však jeví jako lepší, protože každé injektážní místo vlastně vyžaduje svůj oddělený kontrolní systém. Navíc platí také to, že injektovaná kapalina musí být velmi čistá, jinak se mohou zablokovat ventily pro kompenzaci tlaku, u kterých jsou velmi nízké hodnoty tolerancí.

Velmi čistá kapalina a velmi malé komponenty jsou poměrně citlivé na fluktuaci hodnot viskozity a tlaku.

Kontaktní osoba

  • Sales Office Czech Rep.
  • LEWA NIKKISO Austria GmbH (odštěpný závod)
  • +420 5 432360-52
  • office@lewa.cz

Najděte si vhodnou řadu produktů pomocí navigátoru.

Pump Navigator

Nenechte si utéct žádné novinky. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zaregistrovat