Injektáž glykolu během hydratace zemního plynu pomocí souprav LEWA a membránových procesních čerpadel

Plyn, který je uchováván například v podzemních kavernách, absorbuje vlhkost z okolní solné klenby, a proto vyžaduje určitou péči.

Glykol se používá především pro snížení obsahu vlhkosti v plynu. Pro tento účel se používají různé typy glykolu (MEG, TEG, DEG), které umožňují kompresi a transport plynu.

Společnost LEWA nabízí upravená membránová procesní čerpadla a soupravy, které jsou optimalizovány pro proces injektáže glykolu.

Řešení

Výhody membránových čerpadel LEWA pro injektáž glykolu:

  • Bez úniků, hermetické utěsnění
  • Velmi snadná výměna membrány
  • Všechny pohyblivé části jsou provozovány v ochranné lubrikační hydraulické kapalině
  • Velmi dlouhá provozní životnost (často více než 10 000 hodin kontinuálního provozu)
  • Přesvědčivá hodnota „Celkových nákladů vlastnictví“ (TCO): Společnost LEWA poskytuje nezbytné vybavení s nejnižšími prostoji, nenáročností na údržbu, nízkými ztrátami při tření a s nízkou spotřebou energie. Společnost poskytuje rovněž čerpadla s nejvyšší účinností

Pozadí

Popis procesu

Dehydratace plynu pomocí glykolu

Glykol je oddělen od plynu a od vlhkosti v něm obsažené. Absorbovaná vlhkost obsahuje rovněž různé kontaminanty, například H2S, síru a pevné látky, které způsobují kyselost vody a také její extrémní náchylnost ke korozi.

Nízká hodnota pH je neutralizována pomocí injektáže prostřednictvím louhu sodného. Poté je glykol zahříván na teplotu cca 120 °C, čímž dojde k odpaření obsahu vody. Glykol je poté připraven k recyklaci a může být injektován zpět do přiváděného plynu.

Kromě injektáže glykolu každý větší vysoušecí systém vždy vyžaduje jeden nebo více systémů chemické injektáže pro neutralizaci.

Existují různé způsoby – od jednoduché injektáže až po proces tzv. sloupců s vysokou rychlostí (GESIP® proces) – tyto procesy zajišťují rychlé vysoušení a umožňují vysokou hodnotu průtoku plynu.

Procesní membránové čerpadlo LEWA ecoflow

LEWA high pressure pump for process engineering

Procesní membránové čerpadlo LEWA ecoflow je špičkovým zařízením mezi inovativními a univerzálními procesními čerpadly pro vysokotlakou procesní technologii.

Procesní čerpadlo LEWA triplex

LEWA triplex high pressure pump for process engineering

LEWA triplex je nejkompaktnějším procesním čerpadlem určeným pro vysokotlaké procesy ve všech průmyslových oborech. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme!

Pístové čerpadlo LEWA

LEWA Plungerpump

LEWA je vaším odborníkem na čerpadla: Kontaktujte nás a my vám nabídneme pístové čerpadlo splňující požadavky pro použití na pevnině i v pobřežních lokalitách!

Sundyne

Sundyne process pumps

Sundyne a Sunflo Vysokootáčková čerpadla a kompresory Čerpadla pro vysoké zatížení Sundyne, podle norem ISO-13709, API-610 (OH5, OH6), a čerpadla Sunflo jsou dokonalým řešením pro vysoké výtlačné výšky a nízké průtoky.

Soupravy pro vstřikování chemikálií

Chemical Injection Package

Soupravy pro vstřikování chemikálií představují vstřikovací systémy určené pro chemikálie. Nabízíme soupravy – včetně nádrže, potrubí a příslušenství – podle vašich specifikací.

Posuvné plošiny pro čerpadla LEWA

LEWA Pumpskid

Připravené provozuschopné posuvné plošiny pro čerpadla, přizpůsobené požadavkům zákazníka, s malými nároky na zástavbový prostor, které jsou určeny pro těžbu ropy a plynu. Poraďte se s námi!

Směšovací technologie Chemineer

Chemineer agitators

Směšovací technologie Chemineer. Míchadla Chemieer nabízejí široké spektrum produktů. Uplatnění naleznou v téměř všech procesech, v nichž dochází k míchání kapalin či plynů – od turbínových míchadel po lopatky míchaček.

Produkty

Kontaktní osoba

  • Sales Office Czech Rep.
  • LEWA NIKKISO Austria GmbH (odštěpný závod)
  • +420 5 432360-52
  • office@lewa.cz

Najděte si vhodnou řadu produktů pomocí navigátoru.

Pump Navigator

Nenechte si utéct žádné novinky. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zaregistrovat