Downstream Processing с LEWA

Čištění (Downstream Processing neboli následné zpracování a purifikace po bioprocesu) materiálů metodou chromatografie a dalších jednotkových operací je nezbytné v oblasti výroby čistých chemikálií a farmaceutických účinných látek.

Ať už se jedná o dávkovací membránová čerpadla, dávkovací stanice nebo gradientové míchače, společnost LEWA přizpůsobuje svá zařízení vaším požadavkům. Naše systémy vás přesvědčí o své kvalitě díky velmi vysoké opakovatelné přesnosti dávkování, velkým rozsahům nastavení a tím také vysoké kvalitě výsledných produktů, které se osvědčily v průmyslové výrobě.

Řešení

Pro potřeby Downstream Processingu dodává společnost LEWA dávkovací membránová čerpadla a kompletní dávkovací systémy, např. míchače k přípravě gradientů nebo specifická řešení dle požadavků zákazníka pro in-line ředění a dávkovací stanice. 


Tato řešení mají následující přednosti:

 

    •    Přesná průtoková množství (stupňovitě nastavitelné popř. lineárně variabilní v rozsahu 1-99 %)
    •    Přesně opakovatelná přesnost polohování (0,5 %)
    •    Koncepce hermeticky uzavřeného zařízení pro účely Downstream Processingu
    •    Velmi vysoký opakovatelný rozsah nastavení čerpadla/zařízení
    •    Vysoká dostupnost, spolehlivost a bezpečnost provozu
    •    Spolehlivé ověřování díky vysoké přesnosti v oblasti Downstream Processingu
    •    Možnost in-line čištění a čištění parou (CIP/SIP), volitelné větrání
    •    K dispozici jsou hygienická čerpadla (opracovaná elektroleštěním pro kontakt s médiem, ASME-BPE, s certifikátem)
    •    K dispozici v provedení pro umístění ve sterilních prostorách
    •    Konstrukce v provedení s kompletní lištou s různými možnými nástavbami k zabudování do chromatografických systémů
    •    Podrobná dokumentace pro účely kvalifikace a posouzení
    •    Podpora IQ/OQ/PQ
    •    Ochrana pro použití v explozivním prostředí na přání zákazníka

Oblasti použití

Dávkovací čerpadla, dávkovací systémy a míchače k přípravě gradientů od společnosti LEWA jsou používány k Downstream Processingu, a to mimo jiné v následujících oblastech:

Nízkotlaká a střednětlaká chromatografie, například

    •    preparativní kapalinová chromatografie pomocí kapalinové kolony
    •    normální a reverzní fáze chromatografie
    •    iontově výměnná chromatografie
    •    afinitní chromatografie a mnoho jiných oblastí.
    •    Downstream Processing k purifikaci neboli čištění od očkovacích látek, nových terapeutických proteinů, monoklonálních protilátek, hormonů a produktů krevní plazmy


Vysokotlaká chromatografie
    •    vysokotlaká kapalinová chromatografie (HPLC)
    •    preparativní protiproudá chromatografie s nadkritickým CO2 prostřednictvím SFC (Supercritical Fluid Chromatography - nadkritická kapalinová chromatografie)

Kontaktujte nás ještě dnes, abychom společně nalezli vhodné řešení odpovídající vaším požadavkům pro potřeby Downstream Processingu!

 

 

Pozadí

Kapalinová chromatografie je nejdůležitější součástí procesu čištění (purifikace) a zahrnuje širokou škálu fyzikálních postupů Downstream Processingu-následného zpracování k odstraňování složitých směsí látek. 
Složky, které mají být odstraněny čištěním, se dělí do dvou fází: 
stacionární fáze ve sloupci (koloně) a mobilní fáze, která proudí stacionárním obalem (zde kapalina).

Jak funguje proces chromatografie?

Směs nebo různé komponenty vstupují do kapalného nebo plynného procesu chromatografie. Různé separační a chromatografické roztoky jsou čerpány přes tento systém v různých rychlostech. Separace směsí různých látek probíhá prostřednictvím různě silných interakcí mezi stacionárními a mobilními fázemi systému. Čím menší je afinita molekuly u stacionární fáze, tím je kratší časová doba v chromatografickém sloupci (a naopak).

Proč je chromatografie tak výjimečná a důležitá?

V chemickém a biozpracujícím průmyslu existuje potřeba separace produktu z komplexní směsi za účelem řešení kontaminace. Je to velmi důležitý krok v celém řetězci zpracování (odtok/čištění), nutný pro zachování potřebné čistoty produktu.

V současné době máme k dispozici široký výběr metod, s jejichž pomocí může příslušný průmysl dosahovat těchto cílů. Chromatografie je velmi jedinečná a selektivní metoda separace, a to z mnoha důvodů. Tato metoda je používána po desetiletí zejména ve výrobní oblasti.

Nejdůležitějším aspektem je to, že komplexní směsi mohou být separovány s vysokou přesností; pomocí chromatografické metody mohou být jemně separovány také velmi komplexní molekuly, jako například proteiny. V podstatě platí, že každá rozpustná nebo těkavá látka může být vyčištěna, pokud se používají správné adsorbentní prostředky a přenosové kapaliny / mobilní fáze, a to při zvolených a kontrolovaných parametrech procesu (teplota, pH hodnoty, rychlost průtoku, vodivost atd.)

Chromatografické procesy jsou vynikajícím řešením pro separaci nebo čištění senzitivních produktů, obzvláště těch, jež jsou zavedeny ve farmaceutickém sektoru.

Produkty

Membránové dávkovací čerpadlo LEWA ecoflow

LEWA ecoflow diaphragm metering pump

Membránové dávkovací čerpadlo ecoflow® od společnosti LEWA je skutečně univerzálním prostředkem pro dávkování a směšování a lze jej používat ve všech průmyslových oborech.

Čerpadla LEWA ecoflow pro sanitární/hygienické systémy

LEWA ecoflow sanitary food pump

Membránové dávkovací čerpadlo ecoflow® pro sanitární/hygienické systémy jsou ideální pro potravinářské a farmaceutické produkty.

Čerpadla LEWA ecodos pro sanitární/hygienické systémy

LEWA ecodos food pump

Membránové dávkovací čerpadlo LEWA ecodos® pro sanitární/hygienické systémy jsou ideální pro potravinářské a farmaceutické produkty v nízkotlakém rozsahu.

Membránová dávkovací čerpadla LEWA intellidrive

LEWA intellidrive diaphragm metering pump

Servomotorem ovládaná membránová dávkovací čerpadla můžete použít pro přesné dávkování a směšování kapalin v dávkovacích strojích a systémech.

Mikrodávkovací čerpadlo LEWA FC

LEWA micrometering pump FC

V případě požadavku na nejmenší průtoky a přesné dávkování jsou mikrodávkovací čerpadla LEWA řady FC první volbou laboratorních čerpadel.

Procesní membránové čerpadlo LEWA ecoflow

LEWA high pressure pump for process engineering

Procesní membránové čerpadlo LEWA ecoflow je špičkovým zařízením mezi inovativními a univerzálními procesními čerpadly pro vysokotlakou procesní technologii.

Čerpadlo s rotačním pístem Pomac

Pomac rotary lobe pump PLP

Flexibilní čerpadla pro hygienické standardní aplikace až po komplexní sterilní aplikace s ředěnou kapalinou, viskózní média a média citlivá na smyk. Hygienické čerpadlo s rotačními písty (rotační objemové čerpadlo).

Specifické výrobní jednotky zákazníků

LEWA metering and mixing system

Společnost LEWA vyvíjí kompletní systémy pro dávkování, směšování a plnění kapalin. Kontaktujte nás a my vám poradíme!

Dávkovací systémy podle specifických požadavků zákazníka

LEWA metering system

Společnost LEWA poskytuje zakázkové dávkovací systémy podle vašich specifikací. Důvěřujte našim zkušenostem s dávkovací technologií z různých průmyslových oborů získaným v průběhu 60 let.

Směšovací technologie Chemineer

Chemineer agitators

Směšovací technologie Chemineer. Míchadla Chemieer nabízejí široké spektrum produktů. Uplatnění naleznou v téměř všech procesech, v nichž dochází k míchání kapalin či plynů – od turbínových míchadel po lopatky míchaček.

Kontaktní osoba

  • Sales Office Czech Rep.
  • LEWA NIKKISO Austria GmbH (odštěpný závod)
  • +420 5 432360-52
  • office@lewa.cz

Najděte si vhodnou řadu produktů pomocí navigátoru.

Pump Navigator

Nenechte si utéct žádné novinky. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Zaregistrovat